Nieuwsbericht Meldingen openbare ruimte ook via uw smartphone

Publicatiedatum: 26 augustus 2016 10.50 uur

Smartphone - melden via uw

  • Ziet u een lantaarnpaal die kapot is?
  • Gedumpte vuilniszakken of zwerfvuil? 
  • Heeft u een klacht over het trottoir?
  • Onveilig groen etcetera?

Voor het instandhouden van een schone, veilige en goede leefomgeving is uw opmerkzaamheid ons een grote hulp! 

Melden met uw smartphone
Veel mensen maken gebruik van een smartphone. Een smartphone is een mobiele telefoon die uitgebreidere computermogelijkheden biedt. Met een smartphone kunt u o.a. meldingen over problemen in het buitengebied - mét foto - doorgeven aan de gemeente.

Voorlopig: BuitenBeter-app
Op dit moment onderzoekt de gemeente welke meldings-app het beste aansluit op de gemeentelijke systemen. Hoewel wij nog niet voor een bepaalde app hebben gekozen, kunt u via de BuitenBeter-app toch al meldingen aan ons doorgeven. Wij moeten deze meldingen dan wel nog apart invoeren in de gemeentelijke meldsystemen. Terugkoppeling over de afhandeling van uw melding aan onze gemeente via de BuitenBeter-app is nog niet mogelijk.

Wilt u wel terugkoppeling?
Geef uw melding dan via de telefoon of via e-mail door aan het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Hier kunt u ook terecht als u geen smartphone heeft.

KCC
Heeft u geen smartphone?

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.

Contactgegevens KCC
Telefoon 14 043, e-mail info@meerssen.nl.  

Meldingen buiten kantooruren (dringende gevallen): telefoon 043 - 350 53 45

Bereikbaarheid KCC