Nieuwsbericht Meerssen gastgemeente Limburgse Griffiersdag 2016

Publicatiedatum: 09 juni 2016 12.10 uur

Op vrijdag 10 juni zijn de Limburgse griffiers te gast in Sfeervol Meerssen. De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Limburgse griffiers vindt plaats bij Ontmoet Anna (Stationsplein Meerssen) en is bedoeld om met en van elkaar te leren. Na een welkomstwoord door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz houdt professor dr. Arno Korsten een inleiding over het thema 'de kwaliteit van gemeenten'. In de middaguren krijgen de gasten een rondleiding door hartje Meerssen en brengen zij een bezoek aan Synagoge en Basiliek. Daarbij worden de historische en hedendaagse betekenis van beide monumenten toegelicht voor zowel gemeente als regio.

Limburgse griffiersdag

Bij de dualisering van het gemeentelijke bestel (2002) is een nieuwe functionaris geïntroduceerd: de raadsgriffier. Hij/zij is eerste strategisch adviseur van de gemeenteraad en biedt ondersteuning bij de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de raad en zijn leden. Provincies, Eerste en Tweede Kamer kennen vergelijkbare functies. Bij gemeenten is de functie van griffier nevengeschikt aan die van gemeentesecretaris. Deze functionaris is eerste strategisch adviseur van het college van B&W (dagelijks bestuur) en staat als algemeen directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.


Naar 'Bestuur & Organisatie'