Nieuwsbericht Meerderheid raad kiest voor voortzetting traject Regie-organisatie

Gepubliceerd op: 10 juli 2020 12:20

Donderdagavond 9 juli vergaderde de raad en het beloofde een spannende raadsvergadering te worden. Een van de belangrijkste agendapunten was de Kadernota en de vraag van het college aan de raad om mee te denken over oplossingsrichtingen om het financiële tekort weg te werken. Het werd een lange zit, waarin de raad vlak na middernacht uiteindelijk in ruime meerderheid besloot om het traject van de Regie-organisatie voort te zetten en niet de weg in te slaan van herindeling.

In september behandelt de gemeenteraad van Maastricht het Bestuurlijk Convenant. In december volgt dan het definitieve go/no-go besluit van beide gemeenteraden mbt de regie-organisatie Meerssen Maastricht.

Omdat niet alle onderwerpen van de agenda konden worden afgehandeld, vergadert de raad maandagavond 13 juli vanaf 19.00 uur verder. Ook deze vergadering kunt u volgen via de livestream op www.meerssen.nl.