Nieuwsbericht Meer uitleg over metingen luchtkwaliteit in Meerssen

Publicatiedatum: 05 februari 2018 13.55 uur

Onlangs heeft u in de gemeentelijke media kunnen lezen dat de luchtkwaliteit in Meerssen beter is dan de wettelijke norm. Naar aanleiding van deze publicatie bereiken ons diverse vragen. Om een en ander te verduidelijken, leggen wij het graag aan u uit.

Verbeteren luchtkwaliteit

Sinds 2004 is luchtkwaliteit één van de belangrijkste milieuonderwerpen. Zeker in een gemeente met een vliegveld, een drukke waterweg en twee snelwegen. In de afgelopen tien jaar heeft de gemeente Meerssen daarom deelgenomen aan landelijke projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Uit de jaarlijkse landelijke berekeningen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt al dat Meerssen nergens boven de Europese norm van 40 microgram per m3 NO2 komt. De luchtkwaliteit in Meerssen voldoet dus aan de wet.

Hoe en wat is er gemeten?

Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid NO2 in Meerssen is de gemeente samen met Milieudefensie Meerssen in 2017 gestart met metingen. Op zes locaties in de gemeente zijn meetbuisjes geplaatst. Met deze buisjes meet men de hoeveelheid NO2. De waarde NO2 is een goede indicator voor luchtkwaliteit als het gaat om het wegverkeer. Deze metingen staan los van de hoeveelheid (ultra) fijnstof afkomstig van vliegverkeer. Fijn stof en ultra fijn stof is niet gemeten.

Waar is er gemeten?

De meetbuisjes zijn op zes locaties geplaatst. Er is bewust gekozen voor één locatie met weinig verkeer en vier locaties waar veel wegverkeer langs komt. De drukke locaties zijn de rotonde Bunderstraat-Maastrichterweg, de rotonde Witte Hoek Rothem, de hoek Vliegenstraat-Kastanjelaan en de T-kruising Beekstraat-Stationsweg. Als rustige locatie is Waterval gekozen. Tenslotte is ook de locatie Meerssen-West meegenomen in de meting vanwege de ontwikkeling rondom het nieuwe kindcentrum De Wereldster.

Wat is het resultaat van de metingen?

Uit de voorlopige meetresultaten blijkt dat de luchtkwaliteit op twee locaties zelfs lager dan 20 microgram per m3 NO2 is. Dit is in Waterval (bij de eerste huizen vanaf Meerssen) en in Meerssen-West. De overige locaties zitten ruim onder de Europese norm (40 microgram per m3). Een resultaat waar de gemeente Meerssen trots op is.

Meer informatie

Alle meetresultaten kunt u nakijken op http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht/