Nieuwsbericht Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg

Publicatiedatum: 13 februari 2017 11.55 uur

In 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. In dit plan is de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat opgenomen als verkeersonveilige situatie. Het gemeentebestuur wil dit kruispunt veiliger maken. In mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Pletsstraat 44 aan te kopen. De gemeenteraad heeft toen tevens geld beschikbaar gesteld voor verkeersveiliger maken van de Pletsstraat en de kruisingen met de Vliegenstraat en Roggeveldstraat en de aansluiting op de Pasweg.

Uitnodiging meedenkbijeenkomst

Op woensdag 22 februari 2017 vindt een meedenkbijeenkomst plaats in Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Aanvang 19.00 uur (zaal open om 18.45 uur). Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met omwonenden, buurtbewoners en ondernemers knelpunten inventariseren en verbetersuggesties krijgen om de verkeersveiligheid bij de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat en de aansluiting op de Pasweg te verbeteren.

Er worden dus geen schetsontwerpen of plannen gepresenteerd! Wij horen graag de knelpunten die u ervaart en uw verbetersuggesties. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Knelpunten & verbetersuggesties

U kunt uw knelpunten en verbetersuggesties ook alvast mailen naar info@meerssen.nl  of per brief kenbaar maken (Gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen).

Vragen?

Stel uw vraag op woensdag 22 februari 2017 aan onze medewerkers in De Auw Kerk. Geen tijd? Neem dan tijdens de openingstijden van het bestuurscentrum gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl