Nieuwsbericht Marsna Erepenning voor Rosie Beltgens-Ghijsen uit Meerssen

Publicatiedatum: 10 december 2015 21.00 uur

Marsna Erepenning Rosie Beltgens-Ghijsen

Op donderdag 10 december 2015 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de Marsna Erepenning van Verdiensten der Gemeente Meerssen uit aan mevrouw Rosie Beltgens-Ghijsen uit Meerssen. Mevrouw Beltgens-Ghijsen ontvangt de Marsna Erepenning vanwege haar 25-jarig voorzitterschap van Zij Actief afdeling Meerssen en de vele andere verdiensten voor de Meerssense gemeenschap. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse kerstviering (tevens 80-jarig bestaan) van Zij Actief in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen.

Zij Actief

Rosie Beltgens-Ghijsen is sinds 1990 voorzitter van Zij Actief, afdeling Meerssen. Al die jaren heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor de vereniging en haar leden. De vereniging telt ruim 80 leden. Daarnaast is mevrouw Beltgens lid van het Kringbestuur en zet zij zich al jaren in om ook in groter verband (Euregionaal) contacten te onderhouden met zusterverenigingen in België, Duitsland en Luxemburg. Deze internationale contacten kwamen tot stand door het organiseren van ontmoetingsdagen. Deze ontmoetingen vinden nog steeds jaarlijks plaats.

Limburg Nicaragua

Daarnaast is mevrouw Beltgens-Ghijsen in 2012 en 2013 als bestuurslid van de Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua lid geweest van de kascommissie van Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS). Ook in 2015 is mevrouw Beltgens-Ghijsen weer lid van deze kascommissie.

Vrijwilligerskorps

Rosie Beltgens-Ghijsen is daarnaast actief in het vrijwilligerskorps van de parochie Heilige Bartholomeus in Meerssen. Zo is zij o.a. actief voor het tweewekelijkse schoonmaken van de Basiliek. Ze is altijd bereid tot hand- en spandiensten bij het organiseren van parochie activiteiten.

Voedselbank/ruggesteun

Ze toont ook haar grote betrokkenheid door het steunen van de Ruggesteun (Voedselbank) in Meerssen. In de oogsttijd van hun kersenteeltbedrijf voorziet zij de Ruggesteun pro-deo rijkelijk van verse kersen.

Pomologisch Genootschap Limburg

Mevrouw Beltgens-Ghijsen is tot slot ook betrokken bij het organiseren van excursies van het Pomologisch Genootschap Limburg. Deze vereniging zet zich in voor het behouden, bevorderen en uitdragen van de kennis over oude (hoogstam) fruitrassen en de Limburgse fruitcultuur.

Foto: Karel Curvers