Nieuwsbericht Marsna Erepenning voor Pastoor Wim van Meijgaarden

Publicatiedatum: 07 december 2015 08.50 uur

Op zondag 6 december 2015 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de Marsna Erepenning van Verdiensten der gemeente Meerssen uit aan pastoor Wim van Meijgaarden (70). Pastoor Van Meijgaarden ontvangt de Marsna Erepenning vanwege zijn vele verdiensten voor de Meerssense gemeenschap, zijn inzet op velerlei gebied, zijn enthousiasme en zijn verbindende kracht. De uitreiking vond plaats in de basiliek, na afloop van de heilige mis.

Marsna Erepenning Pastoor van Meijgaarden

Saamhorigheid

Pastoor Wim van Meijgaarden is sinds 2009 pastoor van de Basiliek van het Heilig Sacrament in Meerssen. In 2011 zijn hier de parochies Meerssen-West en Rothem aan toegevoegd. De drie parochies hebben sindsdien één kerkbestuur en pastoraal team. Pastoor van Meijgaarden weet als geen ander kerk en gemeenschap te binden. Hij verstaat de kunst zijn parochianen warm te maken voor de uitgangspunten van de katholieke kerk. Dit geeft mensen kracht en leidt tot saamhorigheid. Hij geeft de kerk een eigentijds gezicht en laat zien dat hij de huidige samenleving kent en begrijpt. Sinds zijn aanstelling trekt de basiliek weer grote aantallen bezoekers.

Marsna Erepenning Pastoor van Meijgaarden

Internationaal en op tv

De werkzaamheden van pastoor Van Meijgaarden strekken tot in Duitsland, België en Frankrijk. Meerssen is de afgelopen jaren op de kaart gezet als eeuwenoude plaats van spiritualiteit in het bezinningstoerisme. De pastoor onderhoudt veel contacten in België, Duitsland en Frankrijk. Zo is hij voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Lourdes Bedevaarten voor Zieken (NLZ). Hij is bestuurslid van de KRO/RKK en zorgt ervoor dat regelmatig televisie-uitzendingen te zien zijn vanuit de basiliek. Deze uitzendingen hebben een hoge kijkdichtheid. De KRO-RKK zendt bovendien het Meerssense Sacramentsprocessie uit. De eeuwenoude processie groeide onder leiding van Pastoor Van Meijgaarden uit tot de glorie van weleer en geniet inmiddels tot buiten de landsgrenzen bekendheid.

Jonkheid & Ruggesteun

Pastoor van Meijgaarden stimuleert ook het verenigingsleven binnen Meerssense gemeenschap. Hij stimuleerde in het bijzonder de heroprichting in 2014 van 'De Jonkheid van Meerssen'. Bovendien heeft de pastoor zich mede ingespannen om het beeld van de Heilige Remigius - de grondlegger van de Basiliek - uit Reims te halen en op grootse wijze binnen te halen in Meerssen. Pastoor Wim van Meijgaarden zet zich bovendien in voor de Voedselbank en de kerkelijke vereniging Ruggesteun.

Jubilea

Meerssen is al vele eeuwen een pelgrimsoord. Jaarlijks komen duizenden gelovigen naar de Basiliek om de twee wonderen te herdenken die hier plaatsvonden (in het jaar 1222 openbaarde zich het bloedwonder, in 1465 het brandwonder). Dit jaar is het 550 jaar geleden dat het brandwonder plaatsvond: een jubileumjaar. Pastoor Wim van Meijgaarden is ook al 30 jaar actief als hoofdredacteur van het Nederlands-Vlaams tijdschrift 'Opbouw'. Dit blad bestaat inmiddels 109 jaar. Hij maakte het blad in 2010 internationaal. De uitgave verschijnt sindsdien in België en Nederland als een van de weinige opinievormende tijdschriften vanuit het christelijk geloof.