Gemeente Meerssen | Marsna Erepenning voor Math Vandewall uit Meerssen

Nieuwsbericht Marsna Erepenning voor Math Vandewall uit Meerssen

Gepubliceerd op: 18 februari 2023 21:00

Marsna Erepenning
Op zaterdag 18 februari 2023 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de Marsna Erepenning van Verdiensten der gemeente Meerssen uit aan de heer Math Vandewall uit Meerssen. Math Vandewall ontvangt de Marsna Erepenning vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet en vele verdiensten voor de Meerssense gemeenschap. De uitreiking vond plaats tijdens de Sleuteloverdracht in gemeenschapshuis de Stip in Meerssen.

Animato

Van 1990-2012 was Math Vandewall voorzitter van Toneelvereniging Animato Meerssen. De toneelvereniging organiseerde naast toneel ook andere activiteiten zoals modern en klassiek ballet en yogalessen. Eind 2019 is de toneelvereniging opgeheven.

Speeltuin Sint Joseph

Van 1997-2022 was Math Vandewall voorzitter van Speeltuin Sint Joseph in Meerssen. Onder zijn voorzitterschap zijn veel speeltoestellen vernieuwd en voldoen deze aan de nieuwe eisen van veiligheid. Hij zette zich in voor de verwerven van sponsoren en subsidies en het benaderen van vrijwilligers. Math Vandewall kan gezien worden als kartrekker van de Speeltuin. In de zomer van 2022 heeft hij de voorzittershamer doorgegeven aan zijn opvolger.

Gemeenschapshuis de Stip

Van 1997-2023 was de heer Vandewall voorzitter van gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. Hij is steeds nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de activiteiten en bijeenkomsten, inzet van personeel, facilitaire en het beheer. Sinds begin 2023 is er een nieuw stichtingsbestuur van De Stip. In de overgangsfase blijft de heer Vandewall betrokken bij de stichting en fungeert hij als adviseur voor het nieuwe bestuur.

CV de Aanhawwersj

In 2007 is de heer Vandewall Prins geweest van CV De Aanhawwersj. Daarna bleef hij betrokken als Auwd Prins en is hij een aantal jaren als bestuurslid actief geweest als afgevaardigde van de Oud-Prinsen. Hij neemt deel aan ziekenbezoeken, Sjampsjeutverkoop (carnavalskrant) en de ziektecollecte. Daarnaast is hij lid van de optochtcommissie en voorzitter van de optochtjury.

En nog veel meer ...

Naast al deze activiteiten is Math Vandewall actief geweest als

  • leider van Scouting Meerssen
  • koster van de kerk Sint Joseph Arbeider (meer dan 30 jaar!)
  • ophalen oud papier ten gunste van het ziekencomité van de parochie
  • raadslid gemeente Meerssen
  • actief voor buurtnetwerk Meerssen-West.

In 2010 ontving de heer Vandewall een koninklijke onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen voor zijn jarenlange inzet als raadslid van de gemeente Meerssen.