Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Marsna Erepenning voor de heer Dré Knols uit Meerssen

Gepubliceerd op: 13 december 2019 20:00

Marsna Erepenning
Op vrijdag 13 december 2019 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz een Marsna Erepenning van Verdiensten der Gemeente Meerssen uit aan de heer Dré Knols uit Meerssen. De heer Knols ontving de Marsna Erepenning voor zijn geweldige inzet voor o.a. de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen, de Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen en het Netwerk palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek.

Van harte proficiat!

Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

Van 2009-2019 is de heer Knols actief als vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter bij de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen (ASD). Na de invoering van de WMO in 2007 werd het WMO-Platform opgericht om namens de WMO-belanghebbenden overleg te voeren met de gemeente en te adviseren over beleidsvoornemens rondom de WMO. Dré Knols is sinds 2010 actief lid van het WMO-platform (nu: ASD Meerssen). In 2016 is de heer Knols benoemd tot voorzitter. Naast het technisch voorzitterschap en de kartrekkersrol binnen de ASD Meerssen is de heer Knols als vertegenwoordiger van de ASD bij diverse activiteiten in de gemeente (maar ook daarbuiten) aanwezig. Hij bezocht namens de ASD de nodige informatiebijeenkomsten, buurtactiviteiten, ontwikkelsessies en klankbordbijeenkomsten. Hij heeft regelmatig overleg met beleidsmedewerkers en bestuur en volgt de ontwikkelingen in het sociale en welzijnsdomein nauwgezet. Verder maakt de heer Knols als voorzitter van de Adviesraad deel uit van de Regionale overleggroep van voorzitters van WMO-Raden (Adviesraden) ook wel Klankbordgroep genoemd, die regelmatig vergadert. Bij deze overleggroep zijn ook beleidsambtenaren van de verschillende gemeenten betrokken. De laatste jaren heeft ASD Meerssen mede door de inzet en motivatie van de heer Knols zich verder kunnen ontwikkelen tot een waardig adviesorgaan.

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen

Van 1994 tot heden is de heer Knols als vrijwilliger, bestuursadviseur en bestuurslid van de stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM). Hij is al ongeveer 25 jaar vrijwilliger bij de GOM als ondersteuner bij activiteiten middels zijn medische ervaring. Hierna is hij ook toegetreden als bestuursadviseur. Met zijn adviezen ondersteunt hij het bestuur van de GOM om de juiste beslissingen te nemen. Uiteindelijk is hij opgenomen in het bestuur zonder dat hij officieel ingeschreven was als bestuurslid binnen de KvK. Dré Knols is al meer dan 10 jaar een onofficieel bestuurslid en sinds 2,5 jaar een officieel bestuurslid bij de GOM. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de werkgroep Toegankelijkheid waar hij veel energie en tijd in steekt. Verder neemt de heer Knols namens de GOM deel aan de overleggen met Welzorg (regionaal en provinciaal).

Netwerk palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Van 2003-2019 was de heer Knols onafhankelijk voorzitter Netwerk palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. De heer Knols is een van de medeoprichters geweest van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Ook is hij vrijwilliger bij Dedicated: een project waar het Netwerk samenwerkt met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Maastricht om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Het thema dementie ligt de heer Knols enorm aan zijn hart. Na het neerleggen van de voorzittershamer is de heer Knols aangebleven als adviseur van het Netwerk palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek.

Koninklijke Onderscheiding

In 2014 werd de heer Knols benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.