Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Manshoge buizen waterbuffer Herkenberg liggen op hun plek

Gepubliceerd op: 18 april 2019 08:55

Waterbuffer Herkenberg
Indrukwekkende precisie operatie in de strijd tegen wateroverlast

Maandagochtend in alle vroegte ... De eerste manshoge buizen van de waterbuffer Herkenberg worden langzaam in de diepe bouwput op de Herkenberg gehesen. De speciale buizen die vervaardigd zijn in een fabriek in Lille (Frankrijk) hebben een reis van uren achter de rug. Aangekomen in Meerssen worden ze met grote precisie op hun plek gehesen. Wethouder Waterbeheer en Rioleringen Paul Sanders nam een kijkje bij deze indrukwekkende operatie.

Waterbuffer

Het speelveld aan de Herkenberg is veranderd in een grote bouwput waar op dit moment een ondergrondse buffer wordt aangelegd. Als in korte tijd veel neerslag valt, zorgt deze buffer ervoor dat het regenwater dat van hoger gelegen gebieden komt, wordt opgevangen en gedoseerd wordt afgevoerd naar lager gelegen plekken. De buizen (10 stuks) van ruim 2.40 meter doorsnee en 17 meter lang werden maandag en dinsdag één-voor-één op hun plek gehesen. Als alles is aangesloten wordt de bouwput helemaal gedicht en kan de buffer zijn werk gaan doen. Uiteraard krijgt dan het veldje aan de herkenberg een mooie opknapbeurt en komt ook de speelgelegenheid voor de kinderen weer terug.

Waterbuffer Herkenberg

Een van de maatregelen tegen wateroverlast

De waterbuffer is onderdeel van het rioleringsproject Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg. Eind januari zijn hier de werkzaamheden van start gegaan. Dit gebeurt in fasen. In het hele projectgebied wordt regenwater afgekoppeld van het vuilwaterriool door de aanleg van een regenwaterriool. Dit project is één van de vele projecten die de komende jaren nodig zijn om de wateroverlast in onze gemeente te beteugelen. De totale kosten voor dit project bedragen ca. 3,3 miljoen euro. 

Waterbuffer Herkenberg

Samenwerken tegen wateroverlast

Het gebied Meerssen/Ulestraten is binnen het programma Water in Balans van Waterschap Limburg aangewezen als pilotgebied. Hierin werken in totaal negen partners samen: Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap en Waterleidingmaatschappij Limburg. Meer informatie over Water in Balans: lees verder.  

Maar de samenwerkende organisaties kunnen het niet alleen. Ook samenwerking met u - onze inwoners - is hard nodig. Bijvoorbeeld door uw perceel te vergroenen/ontstenen of door hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Met ingang van 1 april 2019 geldt er een stimuleringsregeling (subsidieregeling) voor het afkoppelen van Hemelwater. Meer informatie hierover leest u op deze website.  

Informatie

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.