Nieuwsbericht Magisch Maastricht op het Vrijthof: Ook voor mensen met een smalle beurs

Publicatiedatum: 22 november 2017 15.15 uur

Stiechting veul diech goodOp zondag 3 december 2017 staat Magisch Maastricht Op het Vrijthof in het teken van mensen met een smalle beurs. Stichting Winterevents Maastricht en Stichting Veul Diech Good uit Bunde werken samen op zondag 3 december 2017, om een groep van 250 personen een geweldige middag te bezorgen op Magisch Maastricht op het Vrijthof.

Een mooie december voor iedereen

Stichting Winterevents Maastricht organiseert van vrijdag 1 december 2017 tot en met 1 januari 2018 weer Magisch Maastricht op het Vrijthof, een uniek kerstevenement op het Vrijthof in Maastricht. Dat dit winterevenement niet voor iedereen mogelijk is, dat beseffen de heren R. Meijs en R. Bastiaens - directie van Stichting Winterevents Maastricht- maar al te goed. Ze werken daarom graag mee aan dit initiatief van Stichting Veul Diech Good, om 250 mensen met een smalle beurs een Magische dag te bezorgen zodat ook deze mensen kunnen genieten van de mooie decembermaand. Iedereen mag kosteloos de attracties beleven, men krijgt overal hapjes en drankjes en iedereen krijgt nog een leuke souvenir.

Over Stichting Veul Diech Good

Stichting Veul Diech Good is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft. Hun doelgroep woont in Zuid-Limburg, leeft op of onder de armoedegrens en/of is ziek, chronisch ziek c.q. gehandicapt. De voorzitter Anton Vegers vertelt: "In de praktijk is er veel meer ellende achter een voordeur, dan we ons kunnen voorstellen. Wij zien dit tot nu toe alleen maar toenemen. We krijgen steeds meer hulpvragen binnen en verwachten ook met de komende BTW stijging dat dit alleen maar gaat toenemen.  Onze doelgroep met een smalle beurs bevindt zich vaak in een isolement. Geld om ergens heen te gaan is er niet. Het is hartverwarmend dat Stichting Winterevents Maastricht zo een mooi gebaar maakt voor onze doelgroep, we zijn hier erg dankbaar voor". Stichting Veul Diech Good werkt samen met diverse organisaties. Ze bieden hulp op diverse terreinen en hebben ieder jaar een kerstpakkettenactie voor hun doelgroep (in 2017 worden er 244 kerstpakketten bezorgd).

Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben. Het verschil dat we maken in de levens van anderen bepaalt hoe betekenisvol het leven is dat wij leiden - Nelson Mandela