Nieuwsbericht Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten

Publicatiedatum: 06 oktober 2017 13.15 uur

Op 16 mei 2017 stelde het college van burgemeester en wethouders het verkeersbesluit vast, waarmee maatregelen worden genomen om sluipverkeer tussen de Europalaan Beek, Bamfordweg en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten te voorkomen. Het college besloot ook een tijdelijke snelheidsbeperking in te stellen in de Sint Catharinastraat. De maatregelen kwamen tot stand in samenspraak met buurtnetwerk Ulestraten, buurtwerkgroep Burgemeester Visschersstraat en Bewonerscomité Sint Catharinastraat.

Welke maatregelen gaan wij treffen?

Om sluipverkeer tussen de Europalaan in Beek, de Bamfordweg en Pastoor van Eijsstraat tegen te gaan nemen wij de volgende maatregelen:

  1. een fysieke afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat door middel van afklappaaltjes. Deze afsluiting komt ter hoogte van de kruising met de Don Boscostraat (zie foto 1 en 2). De paaltjes komen ter hoogte van de witte wegmarketing op foto 1 (onderaan deze pagina).
  2. In de directe omgeving plaatsen we verkeersborden die een verplichte rijrichting aangeven.
  3. In de Sint Catharinastraat stellen we een tijdelijke snelheidsbeperking in. Maximumsnelheid: 30 km/uur.

Maatregelen weren sluipverkeer Ulestraten foto 1

foto 1 - kruising Burgemeester Visschersstraat - Don Boscostraat

Maatregelen weren sluipverkeer Ulestraten foto 2

foto 2 - de afklapbare paaltjes

Uitvoering

Vanaf maandag 16 oktober start de aannemer in opdracht van de gemeente met het plaatsen van de verkeersborden die opgenomen zijn in het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit vindt u op www.meerssen.nl. Daarnaast plaatsen we waarschuwingsborden, die aangeven dat er een gewijzigde verkeersituatie is. Als de verkeersborden zijn geplaatst, monteren we de week erna de twee afklappaaltjes. Deze zijn in het donker zichtbaar door middel van ingebouwde ledverlichting. Tijdens het plaatsen van de paaltjes wordt het verkeer omgeleid.

Na overleg met de werkgroep bekijken we in november of we er alsnog snelheidsremmende 'straatjuweeltjes' in de Burgemeester Visschersstraat moeten plaatsen (foto 3).

Maatregelen weren sluitverkeer Ulestraten foto 3

foto 3 - straatjuweeltjes

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.