Nieuwsbericht Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten

Publicatiedatum: 24 februari 2017 09.35 uur

Vanaf 2 maart ligt het ontwerpverkeersbesluit met betrekking tot het weren van sluipverkeer tussen de Pastoor van Eijsstraat Ulestraten en de Bamfordweg/Europalaan Beek ter inzage. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente de Burgemeester Visschersstraat wil afsluiten ter hoogte van de Don Boscostraat. Met dit besluit komen we tegemoet aan de wens van de buurtwerkgroep Burgemeester Visschersstraat om deze weg af te sluiten voor verkeer om zo het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Structurele oplossing: nieuwe oostwest-verbindingsweg

Omdat er meer verkeersknelpunten in de kern Ulestraten zijn, hebben we in overleg met het Buurtnetwerk Ulestraten gezocht naar een duurzame en structurele oplossing. Deze denken we gevonden te hebben in een nieuwe verbindingsweg (oost-westtangent) ten noorden van de woonkern Ulestraten. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 maart aanstaande. Omdat dit een structurele oplossing is, zullen de verkeersmaatregelen in de Burgemeester Visschersstraat dus van tijdelijke aard zijn.

Effecten maatregel Burgemeester Visschersstraat

De afsluiting van de Burgemeester Vissersstraat zal gevolgen hebben voor het wegennet in Ulestraten. De buurtwerkgroep heeft dan ook expliciet gevraagd hier oog voor te hebben en eventuele aanvullende maatregelen te treffen. Deze aanvullende maatregelen zijn ook opgenomen in het ontwerpverkeersbesluit. Deze aanvullende maatregelen zullen waarschijnlijk ook tijdelijk zijn, door de structurele oplossing in de vorm van de nieuwe oostwest-verbindingsweg.

Aanvullende maatregel in de Sint Catharinastraat

Een belangrijke aanvullende maatregel wordt getroffen in de Sint Catharinastraat. Gelet op de verwachte toename van verkeer wordt in deze straat de maximumsnelheid van 50 km/uur teruggebracht naar 30 km/uur. Deze maatregel geldt dan van de kruising Sint Catharinastraat-Vliek t/m de Pastoor van Eijsstraat (tot kruising Burgemeester Visschersstraat). De gemeente zal samen met de politie bekijken hoe deze nieuwe maatregel kan worden gehandhaafd.

Ter inzage

Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 2 maart t/m 12 april 2017 op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen, telefoon 14 043. U kunt schriftelijke zienswijzen indienen bij: het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl