Gemeente Meerssen | Maatregelen tegen overlast rond Kindcentrum Meerssen

Nieuwsbericht Maatregelen tegen overlast rond Kindcentrum Meerssen

Gepubliceerd op: 17 juni 2021 11:40

Speelveld Kindcentrum
Helaas wordt er overlast van jongeren(groepen) ervaren door omwonenden en gebruikers van Kindcentrum Meerssen. Deze overlast vindt met name na sluitingstijd van het Kindcentrum plaats (in de avonduren). Daarom is recent besloten om, naast de maatregelen die al genomen zijn, de toegankelijkheid van het terrein te beperken. Hier willen we u graag nogmaals over op de hoogte brengen.

Maatregelen

Regelmatig vindt overleg plaats tussen de gemeente, de gebruikers van het Kindcentrum en professionals die actief zijn met de doelgroep, zoals de jeugdcoach, straatcoaches, Boa's en politie. Ook over de ervaren overlast. Er zijn daarom de afgelopen tijd diverse maatregelen genomen. Dit waren, afhankelijk van de (actuele) situatie, (maatwerk)maatregelen om overlast te voorkomen. We namen preventieve maatregelen, zoals extra surveilleren, extra contactmomenten en aanbod van recreatieve activiteiten voor de jongeren. Daarnaast hebben we de overlast aangepakt, onder andere door gesprekken met de jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s)). Daar waar nodig hebben we ook repressieve maatregelen ingezet, zoals bijvoorbeeld handhavend optreden.

Toegankelijkheid terrein beperken

Speelveld Kindcentrum
Helaas hebben de maatregelen nog niet geleid tot een structurele verbetering van de situatie. Daarom hebben we recent in overleg met de gebruikers van het Kindcentrum besloten om de toegankelijkheid van het terrein te beperken. Dit betekent dat het speelterrein bij het Kindcentrum alléén nog bedoeld is voor spelende kinderen. Tijdens de openingstijden van het Kindcentrum mag het speelterrein gebruikt worden door kinderen t/m 13 jaar. Vanaf 18.30 uur is het terrein niet meer openbaar toegankelijk. Daarnaast is de watertap bij de ingang van het Kindcentrum tijdelijk afgesloten.

Suggesties, ideeën?

Heeft u suggesties, ideeën of wilt u een steentje bijdragen aan het beleid of voor de jeugd of de veiligheid in uw buurt? Schroom dan niet en neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl.

Ervaart u overlast?


Meld dit dan alstublieft!

Ook al is het achteraf. Dankzij uw melding weten wij beter wat er leeft en speelt op straat. Dankzij uw melding kunnen we tijdig, beter (en meer gericht) maatregelen nemen en kunnen we een dossier opbouwen.

Bij ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met uw meldingen. Telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Buiten kantoortijden: in dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekend direct een melding doorgeven. Bel dan telefoonnummer 14 043 en kies voor optie/keuze 3. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht/Heuvelland. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) die op dat moment in dienst zijn kunnen u dan op dat moment verder helpen.

Via www.meerssen.nl
U kunt uw melding ook 24 uur per dag digitaal doorgeven via deze gemeentelijke website. Klik op de beginpagina op de button 'Melding openbare ruimte'. Klik vervolgens op 'Omschrijving' en klik op de link bij de categorie 'Overlast'. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

U kunt meldingen van overlast ook doorgeven aan de politie.
Geen spoed: tel. 0900-8844
Spoed: 112