Nieuwsbericht Maak het verschil in Meerssen: word vrijwilliger!

Publicatiedatum: 25 april 2018 10.00 uur

Word vrijwilliger mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg Zuid zoekt in de gemeente Meerssen vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen en tijdelijk vervangen zodat deze de zorg voor hun kind, partner, familielid of vriend(in) langer kunnen volhouden. Je biedt degene die zorg nodig heeft extra aandacht, gezelschap, afleiding en praktische ondersteuning en de mantelzorger even tijd en rust om andere zaken te regelen.

Aandacht staat voorop

Gelijke interesses en mogelijkheden zijn de uitgangspunten voor een goede match met een hulpvrager. Vervolgens bepalen jullie samen de inhoud van de afspraak zoals er gezellig op uit, samen een hobby uitvoeren, een praatje maken en/of gewoon gezelschap. Het bieden van aandacht en ondersteuning staat voorop. Soms verricht je licht verzorgende taken als zorgvrijwilliger.

Het kan gaan om een korte, incidentele inzet maar ook om een structurele inzet van een dagdeel per week. Jouw wensen en beschikbaarheid vormen hierbij het uitgangspunt. We organiseren voor onze vrijwilligers diverse trainingen en activiteiten, je ontvangt een onkostenvergoeding en bent verzekerd.

Heb je interesse in dit zeer dankbaar vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met een van de vrijwilligerscoördinatoren van het steunpunt per telefoon 043-3215046 of per email info@mantelzorgzuid.nl.

Vrijwillige palliatieve, terminale zorg is zo waardevol

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. In deze fase bied je als zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg Zuid steun. Je brengt rust en concrete hulp, aanvullend op de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Als vrijwilliger kun je, afhankelijk van de wensen van de zieke en zijn naasten: 'er zijn' voor de patiënt, hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging, emotionele steun verlenen en de partner of andere naaste verzorgers bijstaan. Zo krijgen zij de gelegenheid even tot rust te komen. Je verricht als vrijwilliger geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken.

Uit de praktijk blijkt dat mensen drempelvrees hebben om vrijwilligers in te schakelen. Maar op het moment dat mensen dit doen, is de reactie meestal "Hadden we het maar eerder gedaan".

Meer informatie en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ben je geïnteresseerd in dit waardevol vrijwilligerswerk bij het steunpunt? Neem dan (vrijblijvend) contact op met een van de vrijwilligerscoördinatoren per telefoon 043-3215046 of per e-mail info@mantelzorgzuid.nl. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.mantelzorgzuid.nl.