Nieuwsbericht Luchtkwaliteit in Meerssen beter dan wettelijke norm

Publicatiedatum: 25 januari 2018 13.20 uur

Sinds 2004 is luchtkwaliteit één van de belangrijkste milieuonderwerpen. Zeker in een gemeente met een vliegveld, een drukke waterweg en twee snelwegen. In de afgelopen tien jaar heeft de gemeente Meerssen daarom deelgenomen aan landelijke projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Uit de jaarlijkse landelijke berekeningen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt al dat Meerssen nergens boven de Europese norm van 40 microgram per m3 komt. De luchtkwaliteit in Meerssen voldoet dus aan de wet.

Meer informatie door te meten

Eind 2016 hebben de gemeente Maastricht en de provincie gevraagd of de gemeente Meerssen wilde deelnemen aan een meetproject voor luchtkwaliteit. Het doel van dit project was een nog gedetailleerder beeld te krijgen van de werkelijke luchtkwaliteit. Omdat de gemeente bezig was met het opstellen van nieuw beleid op het gebied van luchtkwaliteit, sloot dit project goed aan. In december 2016 zijn de meetpunten samen met Milieudefensie Meerssen gekozen, en is Milieudefensie Meerssen in januari gestart met de eerste metingen.

Waar is in 2017 gemeten?

Bij het bepalen van de meetpunten is vooral gekeken naar lokaal en regionaal verkeer. Uiteindelijk is gekozen voor vier drukke en één rustige locaties. De drukke locaties zijn de rotonde Bunderstraat-Maastrichterweg, de rotonde Witte Hoek Rothem, de hoek Vliegenstraat-Kastanjelaan en de T-kruising Beekstraat-Stationsweg. Als rustige locatie is Waterval gekozen. Tenslotte is ook de locatie Meerssen-West meegenomen in de meting vanwege de ontwikkeling rondom het nieuwe kindcentrum De Wereldster.

Hoe schoon is de lucht nu werkelijk?

Uit de metingen blijkt dat de luchtkwaliteit op twee locaties zelfs beter is dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (20 microgram per m3). Dit is in Waterval (bij de eerste huizen vanaf Meerssen) en in Meerssen-West, bij het Kindcentrum. De overige locaties zitten ruim onder de Europese norm (40 microgram per m3). Een resultaat waar de gemeente Meerssen trots op is.