Gemeente Meerssen | Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA gaan inhoudelijke gesprekken voeren om coalitie voort te zetten

Nieuwsbericht Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA gaan inhoudelijke gesprekken voeren om coalitie voort te zetten

Gepubliceerd op: 29 maart 2022 12:50

Op maandag 28 maart heeft er 's avonds in het bestuurscentrum te Meerssen een openbare bijeenkomst plaatsgevonden van alle politieke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zetels hebben behaald. Deze bijeenkomst was de start van de besprekingen die moeten leiden tot de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeenteraad.

Lokaal DNA had als grootste partij deze bijeenkomst georganiseerd en de andere partijen hiervoor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen aangegeven hoe zij de verkiezingsuitslag interpreteren. Tevens hebben zij aandachtspunten naar voren gebracht voor het toekomstige, nog op te stellen bestuursakkoord. Gestreefd wordt naar een breed gedragen bestuursakkoord waartoe ook maatschappelijke partners input kunnen leveren.

De meeste partijen spraken de voorkeur uit om de huidige coalitie van Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA voort te zetten. Lokaal DNA ervaart op basis daarvan voldoende vertrouwen om de gesprekken met deze partijen inhoudelijk te starten om te komen tot een bestuursakkoord. Hierbij worden de aandachtspunten die door alle partijen in de Raad naar voren zijn gebracht nadrukkelijk bekeken.