Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht LLTB informeert: het voorjaar komt eraan!

Gepubliceerd op: 20 februari 2019 09:05

LLTB
Het voorjaar zit in de lucht, de dagen worden langer. Het nieuwe groeiseizoen staat voor de deur. Nog het laatste snoei werk verrichten aan net wat te weelderig gegroeide bomen en struiken. Vanaf 15 februari begint ook het nieuwe bemestingsseizoen. Het is bij wet geregeld wanneer er wel en niet mag worden bemest. Als het land berijdbaar is, wordt er begonnen. Eerst de drogere weilanden en daarna de akkers.

Hoe wordt er bemest?

Dit bemesten gebeurt met grote tanks met aangekoppelde emissiearme bemesters. Dat is een hele mond vol, maar wil feitelijk zeggen dat de vloeibare mest in de grond wordt gebracht. Op grasland maakt deze machine een sleufje van ongeveer vijf centimeter diep dat volloopt met mest. De bedoeling is dat er zo weinig mogelijk mest in aanraking komt met de lucht, waardoor er weinig mineralen vervluchtigen en de planten optimaal profiteren van deze voedingsstoffen. En je ruikt er minder van. Op onze boerderijen moet in een korte tijd veel werk worden verricht en daarom komen er vaak gespecialiseerde loonwerkbedrijven deze werkzaamheden uitvoeren. Als zo'n zelfrijdende bemester aan het werk is, volgen er vaak vrachtauto's om de mest aan te voeren.

Milieu

Soms heeft een veehouder te weinig mest van zijn eigen vee en laat hij mest aanvoeren van collega's, met bijvoorbeeld varkens, die zelf weer te weinig grond hebben om alle mest kwijt te kunnen. Een soort kringloop zeg maar van organische mest. Op deze manier houden we meer CO2 vast in onze grond, wat weer gunstig is voor het milieu.

Bemesten op bouwland

Op bouwland gebeurt het bemesten net een tikkeltje anders, daar wordt de mest namelijk onder de grond gestopt. Op grasland is dat niet mogelijk, omdat anders de hele graszode wordt omgewoeld. Ook zijn er veehouders die achter hun tractor een bemestingstank koppelen en zelf hun landerijen voorzien van die kostbare mineralen. Laboratoriums bemonsteren onze percelen en de gebruikte mest. Tekorten worden aangevuld met kunstmest om zo optimaal te bemesten. Niet te veel en niet te weinig, dat is de kunst.