Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht LLTB informeert: Herfst betekent oogsttijd

Gepubliceerd op: 21 september 2018 12:25

LLTB
Het is druk op het platteland. Herfst betekent oogsttijd. Na de bieten is het tijd voor de maïs en de aardappels. De maïs is inmiddels bijna overal van de akkers. Maïsvelden zijn de meeste Limburgers niet vreemd, maar waarom zien we er eigenlijk zoveel van? Maïs is een energierijk voer voor de melkkoeien en zorgt naast gras voor een uitgebalanceerd voerrantsoen. Veehouders produceren op deze manier voer voor hun eigen dieren.

De aardappels worden in Zuid-Limburg van de akkers naar de bewaarloodsen gebracht. Daar worden ze gekoeld bewaard, totdat ze later naar de fritesfabrieken gaan. De aardappelteelt is tamelijk specialistisch en blijft vaak beperkt tot enkele bedrijven per dorp.

Tractoren en aanhangers rijden af en aan om het geoogste product naar de boerderijen te brengen. Zoals voor de meeste bedrijven - ook buiten de agrosector – geldt: hoe meer je tegelijk kunt doen, hoe gunstiger dat is voor de kosten. Eén keer rijden met een grote kar, is beter dan vijf keer rijden met een kleine. Ook voor het verkeer overigens.

Als Limburgse Land- en Tuinbouwbond hebben we oog voor de discussie over het landbouwverkeer en roepen onze leden op hier notie van te nemen. Daarnaast ondernemen we gericht actie om de pijnpunten onder de aandacht te brengen van onze leden. Alle overlast wegnemen zal niet lukken, maar door de mensen te vertellen waarmee we bezig zijn, kunnen we samen werken aan wederzijds begrip.