Nieuwsbericht Lintjesregen in de Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 24 april 2020 13:00

Lintjesregen - Oranjebitter
Vandaag verraste burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz tien inwoners met een onverwacht bezoekje. Al bellend stond ze bij hen voor de deur met de mededeling dat ze een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Een prachtig versierde stok zorgde ervoor dat de noodzakelijke afstand werd bewaard. Deze werd later als versiering in de tuin van alle decorandussen geplaatst. 
De decorandussen kregen alvast een bos bloemen en de oorkonde aangereikt. De koninklijke onderscheidingen worden ivm de coronamaatregelen later dit jaar officieel opgespeld.  

Overzicht decorandussen:

 • Dhr Gilbert Petit (Ulestraten) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • Dhr. Frans Dullens (Meerssen) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • Mw. Lieke Goossens-Notermans (Ulestraten) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Mw. Tiny Tilmans-Dolmans (Meerssen) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Mw. Anita Schols (Bunde) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Dhr. Jack Franssen (Meerssen) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Dhr. Albert Fox (Geulle) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Mw. Ineke Fox-Thijssen (Geulle) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Dhr. Jacques Tillie (Geulle) - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Dhr. Ruud Schoufs (Ulestraten) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van harte proficiat allemaal!

Vanuit Den Haag wordt gezocht naar één moment later dit jaar waarop de daadwerkelijke uitreiking van alle lintjes plaatsvindt.

De heer Gilbert Petit uit Ulestraten
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Gilbert Petit

De heer Gilbert Petit was van 1972-2012 leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Verder is hij zelfstandig agrarisch ondernemer en eigenaar van een fruitteeltbedrijf van 17,5 hectare. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1998-heden is de heer Petit vrijwilliger bij en actief lid van de Limburgse Vereniging Karnavalsartiesten. Decorandus is actief als 'buuttereedner'. Hij zet zich in voor het waarborgen, vooruitstreven, bevorderen en bewaken van het cultuurgoed carnaval en de Limburgse streektaal. In 1999, 2004 en 2016 won hij het Groot Limburgs Buuttekampioenschap. Hij begeleidt debuterende (jonge) buuttereedners bij hun eerste optredens. Sinds 2012 verzorgt decorandus een onderdeel van de cursus 'buutterednen' en verzorgt hij gratis optredens in ouderen- en verzorgingsinstellingen.
 • Van 1995-heden is hij vrijwilliger bij en voorzitter van de fruittelersvereniging 'Kernclub Bunde'. Hij is woordvoerder en stelde zijn bedrijf beschikbaar voor excursies, demonstraties, onderzoek en voorlichting. In 2018 initieerde decorandus de doorontwikkeling van het agrarisch gebied via POP3 om de tegenslagen als gevolg van de boycot door de Russische Federatie, de voorjaarsvorst in de bloei en de droogte van 2018 het hoofd te bieden.
 • Van 1997-heden is de decorandus vrijwilliger bij en medeoprichter van Toneelvereniging 'D'n Uulesjpegel' Ulestraten. Hij is regisseur, regieassistent en coach.
 • Van 2004-heden is de heer Petit vrijwilliger bij en bestuurslid van de Narren Universiteit Limburg. In 2004 trad de heer Petit toe als 'Doctorandus Humoris Causa' en promoveerde in 2016 tot 'Doctor Humoris Causa'. In 2017 werd hij geïnstalleerd als één van de elf hoogleraren. In deze hoedanigheid is hij coördinator van de jaarlijkse Buuttekampioenschappen, onderhoudt hij de contacten met de deelnemers en regelt hij de muzikale ondersteuning. Tijdens de Diës Natalis en tevens opening en sluiting van het 'academisch' jaar ondersteunt hij de op- en afbouw.
 • Van 2012-heden is de heer Petit vicevoorzitter van de Boerenbond Ulestraten-Schimmert-Hulsberg. Hij zet zich in voor de verbinding van het commerciële belang met de lokale sociale functie en de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap.

In 2016 werd de heer Petit benoemd tot Lid van Verdienste van carnavalsvereniging 'De Aanhawwersj' in Meerssen. Deze bijzondere onderscheiding wordt slechts één keer in de elf jaar uitgereikt.

De heer Petit wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Lieke Goossens-Notermans uit Ulestraten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Lieke Goossens-Notermans

Mevrouw Lieke Goossens-Notermans ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1970-heden is mevrouw Goossens vrijwilliger bij parochie Sint Catharina in Ulestraten. Ze draagt mede zorg voor de schoonmaak van de kerk en verricht hand- en spandiensten. Daarnaast ondersteunt ze bij de diverse activiteiten van de parochie en bij de begraafplaats. Verder zet ze zich in als collectant voor de Vastenactie.
 • Van 1983-heden is decoranda vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter van Seniorenvereniging Ulestraten. Ze draagt zorg voor de werving van leden en de ledenadministratie. Daarnaast zet mevrouw Goossens zich in als coördinator voor de overkoepelende Stichting Seniorenplatform Meerssen. Tevens beheert ze de kienkas en verzorgt de prijzen. Voorts organiseert mevrouw Goossens activiteiten zoals de Tiroler feestmiddag en brengt zij de eenzamen en zieken van de vereniging geregeld een bezoekje.

Mevrouw Goossens-Notermans wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Tiny Tilmans-Dolmans uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Tiny Tilmans-Dolmans

Mevrouw Tiny Tilmans-Dolmans ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1985-heden is mevrouw Tilmans vrijwilliger bij en bestuurslid van het Ziekencomité Meerssen-West. Zij is actief als bezoekvrijwilliger en zorgt voor de inkoop van presentjes voor de zieken, ouderen en eenzamen. Verder ondersteunt decoranda het ziekenhuisbezoek en maakt zij de Fatimakapel schoon. Bovendien ondersteunt mevrouw Tilmans de halfjaarlijkse busexcursie, de vrijwilligersexcursie en de Nationale Ziekendag. Tevens helpt zij bij het inpakken van de kerstpakketten voor zieken en ouderen en het maken van presentjes.
 • Van 1994-2009 was mevrouw Tilmans vrijwilliger bij Tafeltje Dekje als maaltijdbezorger.
 • Van 2005-heden is mevrouw Tilmans vrijwilliger bij het appartementencomplex 'Montfortanencomplex'. Ze verzorgt de catering tijdens de wekelijkse kaartavond en regelt de inkoop. Verder versiert ze de hal bij de verschillende feestdagen en verzorgt ze de boodschappen voor zieke medebewoners.

Mevrouw Tilmans-Dolmans wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Anita Schols uit Bunde
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen mw Schols

Mevrouw Anita Schols is werkzaam als documentaliste/legal support officer bij DSM Group Legal Affairs. Zij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1999-heden is mevrouw Schols bestuurslid van Gymnastiekvereniging Bunde. Zij draagt zorg voor het innen van de contributie, de betaling van de huur van de gymzaal en de correspondentie. Tevens verzorgt zij de gymles aan de (jeugd)leden.
 • Van 2005-heden is mevrouw Schols bestuurslid van Buurtvereniging De Sjloät Bunde waar ze activiteiten organiseert voor jong en oud.
 • Van 2009-heden is decoranda secretaris van Spaarclub De Telstar Bunde. Ze organiseert het hele jaar door activiteiten zoals de carnavalsavond met het uitroepen van prins en prinses, uitstapjes naar de brouwerij, wandeltochten, culinaire avonden en spelavonden.
 • Van 2015-heden is mevrouw Schols lid van het Eregilde van de 'Zakoploatersj Bung'. Zij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de officiële opening en sluiting van het carnavalsseizoen in Bunde.
 • Van 2018-heden is mevrouw Schols secretaris van de Stichting Bundermijt Braderie.

Mevrouw Schols wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Jack Franssen uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Jack Franssen

De heer Jack Franssen is werkzaam als werkvoorbereider maintenance bij Croonwolter & Dros. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1977-1997 en van 2012-heden was/is Jack Franssen penningmeester van Voetbalvereniging SV Meerssen. Hij maakte deel uit van het jeugdbestuur. Daarnaast was decorandus redacteur van het clubblad De Pingeler en organiseerde hij de buitenlandreis. Verder maakt dhr Franssen deel uit van de commissie kantinebeheer en de activiteitencommissie.
 • Van 1990-heden is de heer Franssen vrijwilliger bij het Parochieel Ziekencomité Meerssen-West. Hij zamelt maandelijks oud papier in.
 • Van 1996-2006 was decorandus bestuurslid en secretaris van Carnavalsvereniging De Aanhawwersj Meerssen. Hij was prins en maakte deel uit van de Raad van Elf. Daarnaast organiseerde hij de prinsenavond, de sleuteloverdracht en de prinsenreceptie. In 2017 is de heer Franssen benoemd tot Erelid van de vereniging.
 • Van 1997-heden is de heer Franssen vrijwilliger bij speeltuin St. Joseph Meerssen. Hij organiseert mede de jaarlijkse fancy fair. Daarnaast verzorgt hij de stroomvoorziening, de verlichting en het geluid.
 • Van 2009-heden is decorandus bestuurslid van de Broedermeesters van de Parochie H. Bartholomeus Meerssen. Hij organiseert mede de jaarlijkse Octaafprocessie en verricht werkzaamheden aan de Basiliek.

De heer Franssen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.
Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Albert Fox en mevrouw Ineke Fox-Thijssen uit Geulle
Beiden: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen dhr en mw Fox

De heer Albert Fox was tot zijn pensionering in 1995 werkzaam als magazijnbediende bij de Hout- en Bouwmaterialenhandel v/h Fa. Budé in Meerssen. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1985-heden is de heer Fox vrijwilliger bij en bestuurslid van Fanfare St. Martinus Geulle. Hij is lid van het jeugdcomité en coördineert de jeugdopleidingen. Daarnaast organiseert decorandus de voorspeelmiddag voor de jeugd. Tevens organiseert en coördineert hij diverse activiteiten waaronder de rommelmarkt en de plantjesactie en draagt hij mede zorg voor de werving van fondsen onder andere door dagtochten te organiseren. Voorts coördineert hij de verhuur van de partytenten en het horecameubilair. Verder draagt de heer Fox zorg voor het vervoer en de reparaties van het instrumentarium en onderhoudt hij de contacten met de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en Percussiegroepen.

De heer Fox wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Ineke Fox-Thijssen ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1979-heden is mevrouw Fox vrijwilliger bij het Kerkelijk Zangkoor St. Martinus Geulle. Zij verricht bestuurlijke taken en bijkomende uitvoerende werkzaamheden gericht op de continuïteit van het kerkkoor.
 • Van 2003-heden is decoranda vrijwilliger van Fanfare St. Martinus Geulle. Sinds 2006 fungeert zij als voorzitter van het damescomité. Daarnaast heeft zij zitting in het jeugdcomité en organiseert zij de voorspeelmiddag voor de jeugd. Tevens organiseert en coördineert zij mede de rommelmarkt en de plantjesactie en draagt mevrouw Fox mede zorg voor de werving van fondsen door onder anderen de organisatie van dagtochten. Voorts ondersteunt zij bij de activiteiten, zoals bij de loterij en de jaarlijkse Smikkeltocht waar jaarlijks gemiddeld 900 personen aan deelnemen. Verder draagt decoranda zorg voor de kantinewerkzaamheden.

Mevrouw Fox-Thijssen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.
Zij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Jacques Tillie uit Geulle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Jacques Tillie

De heer Jacques Tillie was tot zijn pensionering in 2016 werkzaam als medewerker bij het Centraal Laboratorium van DSM. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1987-2008 was de heer Tillie bestuurslid van de Stichting Sponsor 3e Wereld. De stichting fungeerde als donateur voor NOVIB. Decorandus onderhield het contact met NOVIB en wierf donateurs, met name binnen DSM.
 • Van 1989-2019 was de heer Tillie vrijwilliger bij de werkgroep Warme Maaltijdvoorziening Bunde-Geulle. Hij bezorgde de maaltijden en wierf fondsen onder anderen voor de aankoop van nieuwe maaltijdboxen.
 • Van 1989-heden is decorandus vrijwilliger bij Heemkundevereniging Gäöl. Hij fungeert als redacteur voor het tweemaandelijkse verenigingsblad De Sjakel en schrijft artikelen over de lokale straatnamen, gezegdes en uitdrukkingen. Daarnaast doet hij onderzoek voor artikelen van collega's en organiseert hij mede de tentoonstellingen van de vereniging.
 • Van 1989-heden is de heer Tillie bestuurslid van de parochie Onbevlekt Hart van Maria in Waalssen-Moorveld. Hij fungeert als lid van de restauratiecommissie, collectant, lid van het processiecomité en lid van de klusgroep. Daarnaast verricht decorandus hand- en spandiensten.
 • Van 1999-heden is de heer Tillie vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Geulle-Bunde. Hij onderhoudt het contact tussen Staatsbosbeheer en de buurtbewoners over het onderhoud van de wandelpaden, het ruimen van de omgevallen bomen en het herstel van uitzichtpunten. Daarnaast organiseert hij mede de onderhouds- en opschoondagen en de jaarlijkse werkdag.
 • Van 1999-heden is decorandus secretaris van de Stichting Vrienden van Avé Maria. De stichting zet zich in voor het woon- en leefklimaat van de ouderen in het woonzorgcentrum Avé Maria in Geulle. Hij draagt zorg voor de financiële administratie en schreef het boek 'Zuster en route' over de lokale zusterorde. Daarnaast organiseert de heer Tillie mede activiteiten zoals jubilea, feesten en de rommelmarkt.

De heer Tillie wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Frans Dullens uit Meerssen
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen de heer Dullens

De heer Frans Dullens, voorheen werkzaam als projectmanager bij Mondriaan Zorggroep te Heerlen en sinds 2009 gepensioneerd, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

 • Van 1993-2004 was de heer Dullens bestuurslid en voorzitter van de Rabobank Meerssen. Betrokkene begeleidde onder anderen de fusiebespreking met de Rabobank Maastricht. Hij ontving alleen een onkostenvergoeding.
 • Van 2004-2010 was de decorandus voorzitter van de Rabobank Maastricht en Omstreken. Betrokkene initieerde in 2005 de onderhandelingen met de Rabobank Valkenburg aan de Geul die in 2008 leidden tot een succesvolle fusie. Hij wist de kleine lokale bankfilialen hun eigen identiteit en lokale binding te laten behouden. Hij fungeerde meermaals als verbinder die de partijen bij elkaar bracht met oog voor zowel de klanten als de medewerkers. In 2010 moest hij aftreden omdat hij de maximale zittingstermijn had bereikt. Hij ontving alleen een onkostenvergoeding.
 • Van 2008-2017 was hij voorzitter van de Marathon Meerssen. Naast de marathon verzorgt de organisatie hardloopwedstrijden over 5, 10 en 26 kilometer.
 • Van 2009-2019 was de heer Dullens vrijwilliger bij de Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg (onderdeel van de Health Foundation Limburg). Betrokkene is medeoprichter en voorzitter van de netwerk- en businessclub 'Business Vrienden'. Dit gremium leverde een belangrijke financiële bijdrage aan de ondersteuning van onderzoeksprojecten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Vanuit het fonds startten diverse initiatieven waaronder Five4Five. Betrokkene is medeorganisator van de activiteiten. Onder zijn leiding groeide de businessclub uit tot ± 80 leden.
 • Van 2013-heden is hij penningmeester van de Stichting Five4Five. Deze stichting organiseert het gelijknamige wandel-, hardloop- en fietsevenement (1500 deelnemers). Betrokkene is tevens actief in de fondsenwerving. De opbrengsten à € 100.000,- komen ten goede aan het Kankeronderzoekfonds Limburg.
 • Van 2017-heden is de decorandus vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de zorgorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg 'Psy Care'. Betrokkene ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden.
 • Betrokkene was tevens jeugdcoach en commissielid bij de voetbalvereniging SV Meerssen. Ook was hij vrijwilliger bij de VVD, afdeling Meerssen en in lid van de commissie Welzijn en Zorg.

De heer Dullens wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Ruud Schoufs uit Ulestraten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Ruud Schoufs

De heer Ruud Schoufs was tot zijn pensionering in februari 2020 werkzaam bij de Provincie Limburg als programmamanager Ruimte en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

Activiteiten voor het CDA

 • Van 1980-1990 was de heer Schoufs adviseur bij de werkverbanden Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening & Verkeer en Milieu & Grondzaken van de CDA Statenkring Maastricht.
 • Van 1989-2005 as hij lid van het algemeen bestuur (1992-2005) en vrijwilliger bij het CDA Limburg. Betrokkene was lid van de Werkgroep Financiën & Economische Zaken.
 • Van 1990-2005 was hij secretaris (1990-1992), voorzitter (1992-2005) van het CDA Regionaal Verband Heuvelland.
 • Van 1998- heden is hij voorzitter (2010-heden) van en vrijwilliger bij het CDA Meerssen. Betrokkene fungeerde als voorzitter van de coalitiebesprekingen (2002, 2006) en als politiek adviseur.

Overige activiteiten

 • Van 1982-1990 was de decorandus penningmeester van en vrijwilliger bij de parochie St. Antonius van Padua in Maastricht. Betrokkene was voorzitter en lid van verscheidene bestuurlijke commissies.
 • Van 2000-heden is hij voorzitter (2016-heden) van en vrijwilliger bij het Buurtnetwerk Ulestraten.
 • Van 2018-heden is hij bestuurslid van het Dekenaat Maastricht. Betrokkene stelde mede een nieuwe koersdocument op.

De heer Schoufs wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto's: Aron Nijs Fotografie, Rothem

Lintjesregen