Nieuwsbericht Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 26 april 2018 13.50 uur

Koninklijke onderscheiding
Op donderdag 26 april 2018 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz in het kader van Lintjesdag Koninklijke Onderscheidingen uit aan:

 • Mevrouw Antoinette Creusen-Bemelmans uit Bunde
  Lid in de Orde van Oranje Naussau
 • Mevrouw Tiny Joosten-Peukens uit Geulle
  Lid in de Orde van Oranje Naussau
 • Mevrouw Marianne Pluis-Mullers uit Geulle
  Lid in de Orde van Oranje Naussau
 • Mevrouw Jessy van Attekum-Biesmans uit Meerssen
  Lid in de Orde van Oranje Naussau
 • De heer Frans Meewis uit Meerssen
  Lid in de Orde van Oranje Naussau

Van harte proficiat!

Mevrouw Antoinette Creusen-Bemelmans uit Bunde
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintje mw Creusen

Mevrouw Antoinette (A.W.M.) Creusen-Bemelmans was tot 2012 administratief medewerkster bij DSM. Daarnaast ontplooit/ontplooide ze de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1976-1982 vrijwilliger bij en lid van het oudercomité van basisschol Franciscus in Bunde. Mevrouw Creusen was oprichter van het Oranjecomité van de school die de viering van Koninginnedag verzorgde.
 • Van 1989-nu is mevrouw Creusen vrijwilliger bij, medeoprichter én voorzitter (van 1989-200) van de werkgroep Warme Maaltijd Voorziening in Bunde-Geulle.
 • Van 1991-2003 was de decoranda vrijwilliger bij de politiebond IPA (International Police Association) District Limburg-Zuid. Zij voerde de eindredactie van het verenigingsblad en verrichtte alle voorkomende werkzaamheden voor de IPA.
 • Van 1993-2013 was mevrouw Creusen vrijwilliger en coördinator voor het Astmafonds (thans Longfonds) in Bunde. Daarbij was de decoranda collectant voor het Longfonds.

Mevrouw Antoinette Creusen-Bemelmans wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos heeft ingezet voor de samenleving of anderen heeft gestimuleerd. Ze wordt daarvoor onderscheiden met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Tiny Joosten-Peukens uit Geulle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintje mw Joosten

Mevrouw Tiny (H.C.E.) Joosten-Peukens ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

 • Van 1977-heden is de decoranda vrijwilliger en bestuurslid van Buurtvereniging Brommelen. De vereniging telt 132 leden. Mevrouw Joosten is actief op velerlei gebied. Ze verzorgt de catering van de buurtcontactdagen. Ze is (mede)organisator van fiets- en wandeltochten. Ze doet de inkoop en verzorging van de paasbrunch en de paaswandeling. Ze bezoekt zieken en verzorgt het openen en sluiten van de Banneuxkapel in Geulle. En ze maakt de nieuwe vlaggen voor de processie.
 • Vanaf 2000 is mevrouw Joosten-Peukens vrijwilliger bij Bejaardenvereniging Sint Martinus in Geulle. Ze beheert de kantine tijdens de kaartmiddagen en de dansmiddagen. De bejaardenvereniging draait op de inkomsten van deze activiteiten. De decoranda zet zich in bij diverse feesten en vieringen en doet de schoonmaak van het gemeenschapshuis De Kleiaove na afloop van een activiteit.
 • Vanaf 2001-nu is de decoranda lid en sinds 2005 bestuurslid van de Heemkundevereniging Gäöl. Ze is hiervoor actief bij de sectie Genealogie.
 • Vanaf 2007 tot heden is mevrouw Joosten-Peukens bezorger van warme maaltijden voor verzorgingshuis Ave Maria in Geulle.

Mevrouw Tiny Joosten-Peukens heeft zich geruime vele jaren onbaatzuchtig en betrokken ingezet ten bate van de gemeenschap en wordt op grond van haar totale verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Marianne Pluis-Mullers uit Geulle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintje mw Pluis

Mevrouw Marianne (M.A.J) Pluis-Mullers is sinds 1991 activiteitenbegeleidster bij Zorgcentrum Ave Maria Geulle. Naast haar reguliere werkzaamheden besteedt zij vele uren aan het betrekken van bewoners bij de activiteiten, het zoeken naar mede-vrijwilligers en het aankleden van de diverse ruimtes bij Ave Maria. Zij ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

 • Van 1975-heden is mevrouw Pluis-Mullers lid van het Damescomité van Fanfare Sint Martinus Geulle. Zij zet zich in bij het (mede-)organiseren van de rommelmarkt, de plantjesactie, de loterij, de vintagemarkt, de intocht van Sint Nicolaas en de jaarlijkse smikkeltocht. De decoranda is diverse malen lid van de kascontrolecommissie geweest en van diverse comités mbt het regelen van jeugdopleidingen/jeugdbegeleiding.
 • Vanaf 1977-heden is mevrouw Pluis-Mullers bestuurslid (vanaf 1984 in de functie van secretaris) van Buurtvereniging Brommelen, Ze is medeoprichter van de buurtcontactdag, de paasactiviteit, excursiemiddag, Sint Maartensvuur en het kienen. Ze onderhoudt tevens de website van de Buurtvereniging, opent en sluit de Banneuxkapel, bezoekt zieken, haalt contributie op en ondersteunt bij de sacramentsprocessie.

Mevrouw Marianne Pluis-Mullers zet zich al vele jaren op vrijwillige, betrokken en onbaatzuchtige wijze in voor de samenleving of anderen heeft  gestimuleerd. Voor haar jarenlange verdiensten wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Jessy van Attekum-Biesmans uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintje mw Van Attekum

Mevrouw Jessy (A.H.M.A.) van Attekum-Biesmans is leerkracht op basisschool De Gansbeek in Meerssen.

 • De decoranda levert sinds haar aanstelling in 1997 een grote bijdrage aan de verbinding tussen de school, kerk en samenleving door zich in te zetten voor projecten als de dodenherdenking, de Eerste Heilige Communievoorbereiding, de processie tijdens de Sacramentsoctaaf, de jaarlijkse kerstviering en de parochieviering bij de opening van het schooljaar. Veel van deze activiteiten verricht ze buiten haar 'schooluren'.  Ze verzorgt de communielessen in de periode van oktober tot april/mei en heeft het communicantjeskoor opgezet. In de kerstperiode verzorgt ze de Herdertjesmis en daarnaast fungeert ze als doopbegeleider. Ze is actief betrokken bij de Bartholomeusmarkt en zet zich in voor carnaval en schutterij. Daarnaast is mevrouw Van Attekum lector in de Basiliek.
 • Vanaf 1997 is mevrouw Jessy van Attekum betrokken bij het jeugdcarnaval en drijvende kracht en medeorganisator van vele activiteiten, zoals het Meerssens Kinderliedjes Konkoer en de Kinderoptocht.
 • Van 2011-2014 was zij bestuurslid bij Musica Nova in Meerssen. De decoranda onderhield het contact tussen de jeugdleden en de muziekdocenten, de werving van nieuwe jeugdleden, het gebouwenbeheer en de PR.

Mevrouw Jessy van Attekum-Biesmans is iemand die kan worden aangemerkt als een persoon die geruime tijd op onderscheidende wijze werkzaamheden heeft verricht en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. Ze is een persoon die op basis van haar vrijwillige activiteiten wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Op grond van haar totale verdiensten wordt zij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Frans Meewis uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintje de heer Meewis

De heer Frans Meewis (F.C.L.C.)  was in zijn werkzame leven docent Duits/Drama. Daarnaast was hij voorzitter van de culturele commissie van het Bonnefantencollege Maastricht. Hij bracht vele jonge mensen in contact met cultuur en met name muziek en toneel. Hij organiseerde tentoonstellingen, lezingen, theatervoorstellingen en concerten. In 1993 was hij initiatiefnemer van een internationale scholenontmoeting met medewerking van o.a. André Rieu en van culturele excursies naar Heerlen, Amsterdam, Den Haag en Trier. Daarnaast tekende hij voor diverse schooltoneelproducties. Deze activiteiten overstijgen de taken van zijn docentschap. Verder ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

 • Van 1973-1981 was de heer Frans Meewis lid van de afdeling Toneel van de Culturele Commissie van de Provincie Limburg. Namens de commissie zette hij zich onder meer in voor de Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen (LFA) en de Nederlandse Volksopera/Nederlands-Vlaamse Opera.  De inzet en betrokkenheid van de decorandus voor de volkscultuur en het dialect was zeer groot. Met zijn vele theaterproducties in het dialect heeft de decorandus een belangrijke bijdrage geleverd aan de (her)waardering van het dialect in de huidige  culturele leven in de provincie.
 • Van 1982-1991 was dhr Meewis voorzitter van de stichting Cultureel Centrum Maastricht.
 • Van 1983-1988 was de decorandus presentator van jeugdconcerten van het Limburgs Symphonie Orkest. In een periode van 5 jaar promootte het toenmalige LSO jeugdconcerten voor middelbare scholieren afkomstig uit (voornamelijk) Zuid-Limburg.
 • Van 2001-heden is de heer Meewis medeoprichter en bestuurslid/artistiek leider van de Stichting Bérenger. Deze stichting verleent steun aan Oost-Europese culturele organisaties en brengt op diverse wijzen artistiek en humanitaire uitwisselingen in en met Roemenië tot stand. Frans Meewis was regisseur van talloze uitvoering door de Opera Nationale Timisoara, voorheen de Roemeense Staats Opera.
 • Van 2007-2012 was de decorandus auteur/regisseur van lokale historische producties voor Stichting De Vief Köp, zoals bijvoorbeeld een openluchtspel in het kader van 75 jaar Basiliek Onze Lieve Vrouwekerk en een spel dat op het Vrijthof van Maastricht werd uitgevoerd in het kader van de opening van Museum aan het Vrijthof, waaraan zo'n 1200 personen meededen.

De heer Frans Meewis kan gekwalificeerd worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van deze betrokken en onbaatzuchtige verdiensten wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.