Nieuwsbericht Limburgse Veteranendag 2016

Publicatiedatum: 13 mei 2016 13.10 uur

Limburgse Veteranendag
Op zaterdag 18 juni 2016 vindt in Roermond de 12e Limburgse Veteranendag (LVD) plaats. Voor deze veteranendag zijn alle in Limburg wonende geregistreerde veteranen en hun partners uitgenodigd en ontvangen verschillende civiele en militaire autoriteiten een uitnodiging. Deze dag is bedoeld als blijk van waardering en respect van de Limburgse samenleving voor het risicovolle werk dat veteranen hebben verricht voor de bescherming van de Nederlandse veiligheid en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

De dag begint om 11 uur met een plechtige herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties in Nationaal Herdenkingspark Hattem in Roermond, gevolgd door een parade door de binnenstad van Roermond en een informeel samenzijn. In Limburg wonen ruim 5.500 veteranen.

Via deze weg willen wij de veteranen uit de gemeente Meerssen nogmaals attenderen op de Limburgse Veteranendag. Aanmelden is nog mogelijk. Meer informatie vindt u op www.limburgseveteranendag.nl.