Nieuwsbericht Lezing over de Proosdij 'Het bewogen leven van Charles Clément Roemers'

Publicatiedatum: 29 februari 2016 14.25 uur

De naam Charles Clément Roemers doet bij veel mensen in Meerssen en omgeving een belletje rinkelen. Ja, wie was dat ook alweer? Had hij niet iets met de oude proosdij te maken? Dat klopt, maar veel verder strekt de kennis niet, zelfs niet bij historici. En dat is niet terecht. Roemers verdient een prominente plek in de geschiedenisboeken.

Roemers leefde in een tijd van grote veranderingen. Tussen 1794 en 1814 maakte onze omgeving deel uit van Frankrijk, waar in 1789 een revolutie een einde had gemaakt aan het eeuwenoude politieke en maatschap-pelijke bestel. Er ontstond een nieuw soort samenleving. Na de val van Napoleon brachten de grote mogendheden de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden samen in het Verenigd Koninkrijk. In 1830 kwamen de zuidelijke provincies, waaronder Limburg, in opstand tegen het autoritaire bewind van koning Willem I. Roemers was van al deze gebeurtenissen niet alleen getuige, maar was er actief bij betrokken.

Proosdij

Lezing

Op dinsdag 8 maart 2016 geeft drs. L.J.C.H. Jacobs voor de Heemkundevereniging Meerssen een lezing over De Proosdij. De lezing vindt plaats vam 19.30-21.30 uur in het KCC van het bestuurscentrum (Markt 50 Meerssen). U bent welkom vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Voor de pauze zal drs. Jacobs aandacht vragen voor enkele van Roemers belangrijke, vooral politieke activiteiten. Na de pauze zal hij stilstaan bij Roemers relatie met Meerssen. Hij liet hier een huis, De Proosdij, bouwen, dat hij eerst als buitenverblijf gebruikte en vanaf 1834 als permanente woning. In Maastricht, dat in handen van het Hollandse garnizoen was, wilde hij niet langer wonen. Het park bij zijn woning heeft Roemers opnieuw vormgegeven. Hij heeft ook een privéwandelweg vanuit het park naar de Geul aangelegd. Met medewerking van de aanwezigen hoopt de heer Jacobs op deze avond dit wandelpad virtueel te reconstrueren.

Informatie

Voor meer informatie: secretariaat Heemkundevereniging Meerssen, telefoon 043-3643994

Logo heemkundevereniging Meerssen