Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Lezing Heemkunde Vereniging Meerssen over het Kadaster

Gepubliceerd op: 27 augustus 2018 12:45

Lezing Heemkunde
Op dinsdag 11 september 2018 houdt de heer Maurice Stevens uit Landgraaf voor Heemkunde Vereniging Meerssen een lezing over het Kadaster. De lezing begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Inhoud van de lezing

Wie meer wil weten over het verleden van huizen en hun bewoners kan onderzoek doen in archieven. Vragen als 'hoe oud is het huis? Wie waren de vroegere eigenaren en/of bewoners? Hoe zag het huis er eerder uit of stond op dezelfde plek voorheen ook al een huis?' kunnen daarmee beantwoord worden. Voor dit soort onderzoek zijn verschillende archieven beschikbaar.

De lezing van 11 september is bedoeld om iedereen die de geschiedenis van huizen of andere percelen wil onderzoeken op weg te helpen. De meest geschikte archiefbronnen worden kort toegelicht, waarna dieper zal worden ingegaan op kadastrale archieven.

Bij de aanvang van het kadaster (voor Meerssen was dat 1842) werden zogenaamde 'Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels, een Verzamelkaart en de Minuutplans' opgetekend. Dit waren als het ware momentopnames van alle percelen (ligging, gebruik en grootte) en hun eigenaren (naam, beroep en woonplaats). Na een uitleg over deze documenten worden de Kadastrale registers toegelicht. Tevens komen ter sprake het kadastrale veldwerk, de kadastrale hulpkaarten en andere registers. Aan de hand van het pand Markt 13 in Meerssen zal worden uitgelegd hoe deze middelen gebruikt kunnen worden bij historisch onderzoek.

Als laatste wordt kort aandacht besteed aan het inbrengen van al deze kadastrale gegevens in een computerbestand en het gebruik van deze bestanden door middel van zoekfuncties.

We hopen velen van u te mogen begroeten op deze bijzondere en leerzame avond.
Heemkunde Vereniging Meerssen