Nieuwsbericht Let op! Er worden weer onweersbuien verwacht

Publicatiedatum: 24 mei 2018 17.00 uur

Op 22 mei werd de gemeente Meerssen getroffen door hevige neerslag met veel overlast tot gevolg. Ook voor donderdagavond 24 mei worden weer stevige onweersbuien verwacht. Het is niet duidelijk waar en hoeveel neerslag er zal vallen. De medewerkers van Openbare Werken houden het weer nauwlettend in de gaten en komen indien nodig in actie.

Enkele adviezen bij wateroverlast

Mocht er vanavond weer een extreme bui vallen, dan vindt u onderstaand enkele adviezen:

  • Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garagepoorten te barricaderen.
    Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde e.d. Zandzakken kunnen tijdens kantooruren na telefonische afspraak (tel. 14 043) gratis worden opgehaald bij het Gemeentelager Tunnelweg 1-3 in Meerssen. De zakken moeten ter plekke zelf worden gevuld. Zolang de voorraad strekt!
  • Trek de roosters open van de kolken langs de weg (putjes langs de stoeprand). Deze kunnen door plantmateriaal verstopt raken. Let op! Sluit na de bui de roosters weer.
  • Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats. Ga niet rijden door een ondergelopen straat.
  • Loop / fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar.
  • Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdund rioolwater met uitwerpselen.
  • Rijd niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning kan binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan uw auto oploopt.
  • Verplaats geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen - met alle gevolgen van dien.

Meldingen wateroverlast openbare ruimte doorgeven

Voor meldingen over wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc. kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum:

Telefoon 14 043
U kunt uw melding ook mailen naar: info@meerssen.nl

Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen

U kunt ook de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit).

Meer informatie

Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee!
Overige gevallen: bel 088-0619200

Schademeldingen aan uw eigendommen

Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.