Nieuwsbericht Leerlingen spelen Democracity: samen een stad bouwen, debatteren en compromissen sluiten

Publicatiedatum: 02 oktober 2017 15.25 uur

Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen de 'Motie Jongerenparticipatie' unaniem aangenomen. In het kader van deze motie wordt in september en oktober het educatieve rollenspel Democracity van ProDemos gespeeld met kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in onze gemeente. Op 25 september beet basisschool De Triangel uit Ulestraten het spits af. Inmiddels zijn al diverse groepen op bezoek geweest in het bestuurscentrum. De kinderen deden allemaal enthousiast mee. Vandaag was het o.a. de beurt aan groep 8 van basisschool Op 't Hwagveld. Ook hier werd goed gedebatteerd met elkaar en werden mooie compromissen gesloten. Wethouder Berry van Rijswijk schoof even aan om vragen van de kinderen te beantwoorden. In totaal nemen 13 schoolklassen uit onze gemeente deel aan een sessie Democracity.

Democracity groep 8 Op 't Hwagveld

Democracity

Democracity

Doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Democracity wordt gespeeld in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum. De kinderen nemen hier plaats op de raadzetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma's gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er een aantal beslissingen genomen en kan de stad worden afgebouwd. Meer info: raadpleeg de website van ProDemos.