Gemeente Meerssen | Leerlingen Basisschool de Triangel helpen bij aanplant nieuw bos bij Waterval

Nieuwsbericht Leerlingen Basisschool de Triangel helpen bij aanplant nieuw bos bij Waterval

Gepubliceerd op: 03 maart 2023 14:30

Aanplant bos Waterval
Het is maandag 27 februari. De zon straalt aan de hemel, maar er waait een fris windje langs het hellingbos in Waterval. Dat houdt de kinderen van groep 7/8 van Basisschool de Triangel uit Ulestraten niet tegen de handen flink uit de mouwen te steken. Met hulp van IVN Meerssen/Ulestraten en Staatsbosbeheer zorgen ze voor het aanplanten van nieuw bos bij Waterval. Voorafgaande aan de aanplant krijgen ze theorieles van IVN Meerssen/Ulestraten. 

Ook wethouder natuur en landschap Vanessa de Rond hielp mee bij de aanplant. Wethouder Vanessa de Rond: "Staatsbosbeheer, IVN en gemeente vinden het belangrijk kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij de groene buitenruimte. Daardoor ontdekken kinderen hoe waardevol en belangrijk groen is voor hun toekomst en leren ze om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Bomen planten is dé oplossing om de klimaatverandering te vertragen. Ze nemen namelijk CO2 op. Bovendien helpt nieuwe aanplant om de biodiversiteit te herstellen. En een boompje planten kun je helemaal zélf doen!"

Waterval

Rondom Waterval liggen prachtige hellingbossen, met enkele waardevolle bronnen en beken. De beken en bronnen zijn kalkrijk en bevatten veel bijzondere planten en dieren. Zo groeien er Bittere veldkers, Paarbladig goudveil en Grote keverorchis. De steile bossen hebben een typische voorjaarsflora met veel Bosanemoon, Witte klaverzuring, Slanke sleutelbloemen en bieden broedgelegenheid voor enkele spechten- en uilen-soorten. De bosaanplant bevindt zich in het droogdal in het verlengde van de Watervalderbeek. Met de bosaanplant wil Staatsbosbeheer voor de toekomst de natuurwaarden van het gebied versterken. Tevens zal het bos dienen als een natuurlijke buffer tegen afstromend regenwater van achterliggend landbouwgebied. Staatsbosbeheer plant op de locatie bij Waterval onder andere de volgende boom- en struiksoorten: zomereik, wintereik, beuk, winterlinde en zoete kers. Staatsbosbeheer plant bij Waterval ongeveer 2.500 bomen en struiken.

Meer bos

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Meer bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.

Lees voor meer informatie hierover verder op de website van Staatsbosbeheer