Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Landelijke politiek heeft oog voor wateroverlastproblemen Meerssen

Gepubliceerd op: 06 december 2018 20:30

Wateroverlast
In Ulestraten en Meerssen-Centrum ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast door de steeds hevigere regenval ten gevolge van klimaatverandering. Dit heeft al diverse malen tot hevige overstromingen en wateroverlast geleid. Afgelopen maanden ontvingen burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, wethouder Paul Sanders, Dijkgraaf Patrick van der Broeck, bestuurder Josette Van Wersch van het Waterschap en de projectleiders tijdens werkbezoeken minister Cora van Nieuwenhuizen en een delegatie uit de Tweede Kamer in Meerssen. Zij lieten zich o.a. door getroffen bewoners en ondernemers uitvoerig informeren over het steeds groter wordende probleem. 
Met resultaat, want afgelopen dinsdag is in de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin Remco Dijkstra de regering verzoekt oog te hebben voor concrete waterprojecten rondom en in Meerssen om zo schade voor bewoners en ondernemers te verlichten.

Voor de jaren 2019 en 2020 komt er vanuit de regering twee keer tien miljoen euro beschikbaar voor klimaatadaptatie en het voorkomen van schade daarvan. Dat geld krijgt verschillende bestemmingen. Vijf projecten in Nederland met een hoge urgentie, kunnen gezamenlijk rekenen op circa tien miljoen euro. Begin 2019 bepaalt de regering of Meerssen inderdaad op extra financiering kan rekenen.

Dank

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen rekenen erop dat Meerssen bij deze vijf projecten zit.

Wethouder Paul Sanders: "Ik ben blij dat deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat wij - en met name ook de getroffen bewoners en ondernemers - tijdens de werkbezoeken duidelijk voor het voetlicht hebben gebracht hoe nijpend de wateroverlast in onze gemeente is. Ik dank de minister en Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Chantal Nijkerken-De Haan dat zij Meerssen duidelijk op het vizier hebben gebracht van de Tweede Kamerleden! En we hopen natuurlijk dat we begin 2019 kunnen rekenen op een substantiële bijdrage."

Dijkgraaf Patrick van der Broeck is blij met de landelijke aandacht voor Meerssen: "Minister Van Nieuwenhuizen verdient zeker waardering voor haar inzet, zeker wanneer je beseft dat we van nul euro voor klimaatadaptatie in het regeerakkoord nu op driehonderd miljoen in het bestuursakkoord staan. En met haar persoonlijke bezoek aan Meerssen heeft ze laten zien dat ze de problemen daar serieus neemt. Nu moeten we doorpakken."

Urgentie

"Er zijn natuurlijk veel goede projecten in Nederland en ook in Limburg zijn er meerdere knelpunten als het gaat om wateroverlast" zegt bestuurder Josette Van Wersch. "In Meerssen zijn de problemen extra urgent omdat de veiligheid van inwoners in gevaar kan komen. Het is mooi dat nu ook de Tweede Kamer die aandacht voor Meerssen weet vast te houden. Dat is een hart onder de riem voor de mensen die er wonen."

Nieuwe problemen door klimaatverandering

Ook voor andere knelpunten in Limburg werkt het waterschap aan het verkrijgen van extra financiering voor het aanpakken van problemen door wateroverlast, droogte en hitte.  "De klimaatverandering plaatst inwoners, bedrijven en overheden voor nieuwe problemen. Problemen die wij niet alleen kunnen oplossen. Daarom blijven wij ons inzetten voor extra ondersteuning door het rijk", aldus Josette Van Wersch.

Meerssen is een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans 

Maandag 10 december - Vierde publieksbijeenkomst Wateroverlast 
Meer informatie: klik hier