Nieuwsbericht Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Publicatiedatum: 21 januari 2016 08.45 uur

Referendumcommissie
Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Waarover gaat het referendum?

Het stembiljet voor dit landelijk referendum ontvangt u vóór 23 maart 2016 in uw brievenbus. Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Via de 'wet tot goedkeuring' wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet.

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?

Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken. Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het referendum en wat het associatieovereenkomst precies inhoudt leest u op onderstaande website:

Referendum-commissie: associatieovereenkomst EU-Oekraïne
Kiesraad

Meer informatie treft u de komende maanden ook aan op deze gemeentelijke website (bestuur & organisatie - referendum 'Oekraïne').