Nieuwsbericht Landelijk Referendum 2018 - Verkrijgbaarstelling tekst Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

Publicatiedatum: 19 februari 2018 08.45 uur

De burgemeester van Meerssen brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan het referendum onderworpen wet vanaf 21 maart 2018 kosteloos in het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen) verkrijgbaar is.

Meerssen, 12 februari 2018

De burgemeester voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz