Nieuwsbericht Laatste fase werkzaamheden aan de Viaductweg-Terblijterweg

Publicatiedatum: 18 oktober 2017 09.50 uur

Overzichtstekening
Het werk aan de Viaductweg en Terblijterweg in Maastricht is bijna klaar. Sinds begin september richt A2 Maastricht deze wegen opnieuw in, om het verkeerssysteem rondom Geusselt compleet te maken. Voor lokaal en regionaal autoverkeer naar en vanuit de omliggende wijken gelden tijdens de werkzaamheden afsluitingen en omleidingen.

Het totale werk duurt 7 weken en gebeurt in fasen. Vrijdagavond 20 oktober gaat de laatste fase, fase 3, van het werk in. Deze fase duurt één weekend. Verkeer moet het hele weekend rekening houden met aanzienlijke hinder rondom Geusselt.

Laatste fase van het werk

In het weekend van 20 tot 23 oktober worden de werkzaamheden aan de Viaductweg (fase 1) en Terblijterweg (fase 2) afgerond. Tegelijkertijd wordt het kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg én de kruising Terblijterweg inclusief op- en afritten opnieuw ingericht.

Extra hinder en drukte op omleidingsroutes

Naast de afsluitingen uit fase 1 en 2, komen er in fase 3 een aantal extra afsluitingen bij. Op de website van A2 Maastricht leest u hier meer over. Gaat u met de auto op weg richting Maastricht? Houd dan rekening met extra hinder en drukte op de omleidingsroutes. Wees alert op gewijzigde situaties en let goed op de gele omleidingsborden!

Geen hinder voor doorgaand verkeer

Voor doorgaand noord-zuidverkeer (en andersom) op de A2/N2 (tunnel) is er geen hinder. Ook autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum kan altijd doorgaan over de viaducten bij kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg.

Meer info

Lees meer over de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen die nodig zijn op de website van A2 Maastricht: www.a2maastricht.nl/viaductweg.