Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheidingen voor echtpaar Ger Kerckhoffs en Mariet Kerckhoffs-Bocken uit Moorveld

Gepubliceerd op: 03 december 2018 10:00

Op zondag 2 december 2018 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz Koninklijke Onderscheidingen uit aan het echtpaar Ger Kerckhoffs en Mariet Kerckhoffs-Bocken uit Moorveld. Ze werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Caeciliamiddag van Harmonie Sint Caecilia Geulle. Het echtpaar werd tijdens deze middag gehuldigd vanwege hun 60-jarig en 40-jarig lidmaatschap van deze harmonie.

Koninklijke Onderscheidingen voor echtpaar Kerckhoffs

Ger Kerckhoffs

Ger Kerckhoffs is sinds 1971 lid van Buurtvereniging Waalsen. Als die jaren is hij ook actief vrijwilliger bij deze buurtvereniging. De heer Kerckhoffs was verkeersregelaar bij de Nederlandse Kampioenschappen Wielrennen in Geulle en de Triatlon van Stein. Daarnaast verzorgt hij de op- en afbouw van de jaarlijkse buurtbarbecue  en ondersteunt hij de vierjaarlijkse processie.

Sinds 2001 is de decorandus bestuurslid van Harmonie Sint Caecilia Geulle. Hij is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de instrumenten. Daarnaast organiseert hij de receptiebezoeken, het ophalen van oud papier en de jubilea van de leden. In 2000 verzorgde hij het schilderwerk bij de grote verbouwing van het verenigingslokaal.

Van 2006 tot heden is Ger Kerckhoffs vrijwilliger bij Seniorenvereniging Waalsen '76. Hij helpt bij het opbouwen en afbouwen van activiteiten en bij de catering. Daarnaast begeleidt hij de mindervaliden bij de jaarlijkse excursie en de jaarlijkse vakantie. Sinds 2006 is de heer Kerckhoffs ook nog vrijwilliger bij Verzorgingshuis Avé Maria in Geulle. Hij ondersteunt hier bij dagactiviteiten en begeleidt ouderen van en naar de kapel. Daarnaast helpt hij bij excursies.

Mariet Kerckhoffs-Bocken

Mariet Kerckhoffs-Bocken is sinds 1978 vrijwilliger, bestuurslid en (tweede) secretaris van Harmonie Sint Caecilia. Daarnaast was zij secretaris van de Stichting Activiteiten van de harmonie. Ze was verantwoordelijk voor de fondsenwerving door middel van oud papieracties, autowasdagen en de avondwielerzesdaagse.

De decoranda was daarnaast secretaris van de stichting voor de viering van het 100-jarig bestaan van de harmonie. Mede daar haar inzet kreeg de vereniging nieuwe uniformen. Mevrouw Kerckhoffs is bovendien oprichter en redactielid van het verenigingsblad. Ook verricht zij hand- en spandiensten bij de organisatie van de Sint Caecilia-avond, als verenigingsfotograaf en als collectant voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Sinds 2004 is Mariet Kerckhoffs vrijwilliger en secretaris van het Limburgs Vrouwennetwerk Zij-Actief, afdeling Moorveld. Zij is lid van twee provinciale werkgroepen en onderhoudt de website. Van 2006-2016 was mevrouw Kerckhoffs-Bocken secretaris van de Ondernemersvereniging Maaskant-Stein.

De decoranda is sinds 2015 vrijwilliger van Seniorenvereniging Waalsen '76.  Ze zorgt voor de inrichting van de zaal bij activiteiten, helpt in de catering, verzorgt het opruimen en ondersteunt zij het secretariaat. Sinds 2016 is Mariet Kerckhoffs vrijwilliger bij de Wereld Winkel in Stein. Zij is actief als verkoopmedewerker en houdt de social media-pagina's bij.