Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor Wim Dupont uit Bunde

Publicatiedatum: 23 december 2016 22.30 uur

Koninklijke onderscheiding
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 23 december 2016 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Wim Dupont (56) uit Bunde. De heer Dupont ontving dit lintje voor zijn jarenlange verdiensten voor de scouting. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Scouting Bunde.

Werk

De decorandus is sinds 2002 werkzaam als directeur/eigenaar van Dupont Hotel&Leisure Projects. Sinds 2010 is hij ook directeur van Sport- en Recreatiecentrum De Polfermolen in Valkenburg.

Maatschappelijk actief

De heer Dupont is sinds 1979 maatschappelijk actief en heeft hij zich op het gebied van sport, studentenorganisaties, onderwijs, een serviceclub en scouting met veel passie, vakmanschap, geduld, volharding en plezier verdienstelijk gemaakt. Tijdens zijn studententijd aan de Hoge Hotelschool in Maastricht organiseerde hij sportactiviteiten voor studenten. Hij was als lid betrokken bij de sportcommissie van de Studentenvereniging Amphitryon. Hij was bestuurslid van Studentenvereniging Circumflex en secretaris van de Volleybalclub Maré. Van 1996-2004 was hij lid van de schooladviescommissie van de Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek. Van 200-2004 was hij voorzitter van Serviceclub Fifty One International.

Scouting Bunde

Sinds 1998 heeft Wim Dupont zich met ingezet voor Scouting Bunde. De club heeft tussen de 80-120 leden. De heer Dupont was ruim 18 jaar actief als bestuurslid, (vice-)voorzitter, groepsbegeleider en stagebegeleider. Tijdens zijn bestuurslidmaatschap heeft hij een belangrijke stempel gedrukt op de vereniging, die uitgroeide tot een bloeiende en goed georganiseerde club, midden in de Bundese gemeenschap. In 2012 ontving de heer Wim Dupont hiervoor het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland. Vrijdag 23 december nam hij officieel afscheid van de club.

Golfclub Meerssen

Sinds 2002 is de heer Dupont secretaris van de Clubhuiscommissie en voorzitter van de jeugdcommissie van de Golfclub Meerssen. De golfclub telt 500 leden.

INCH

Ruim 10 jaar was de heer Dupont bestuurlijk actief voor de alumnivereniging van Hoge Hotelscholen in Nederland, International Network Connecting Hotelschool graduates (INCH) en de rechtsvoorganger van deze organisatie. Hij was regiobestuurslid, lid van het landelijk bestuur, penningmeester van het landelijk bestuur en (vice-) voorzitter. Tijdens zijn bestuurslidmaat- en voorzitterschap nam decorandus tal van initiatieven, die een positieve invloed hadden op de ontwikkeling van de INCH-organisatie. Nog steeds voelt hij zich betrokken bij deze organisatie vanuit een coachende en adviserende rol.

Studentenvereniging Amphitryon

Sinds 2003 is de decorandus vrijwilliger bij en (vice-)voorzitter van Studentenvereniging Amphitryon. De decorandus vervult momenteel een adviserende functie bij het project 'Sociëteit 2020', waarbij wordt gekeken naar het bouwen van een nieuwe sociëteit of het verbouwen van de oude sociëteit. Tot slot is de heer Dupont sinds 2008 lid van de Klankbordgroep Consortium Grensmaas.