Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor Sjef Conings uit Meerssen

Publicatiedatum: 13 november 2017 08.00 uur

Koninklijke Onderscheiding Sjef Conings
Op zaterdag 11 november 2017 werd de heer Sjef Conings uit Meerssen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking van deze Koninklijke Onderscheiding namens zijne Majesteit de Koning vond plaats bij aanvang van de feestelijke opening van het carnavalsseizoen (op de 11 van de 11e) in café-zaal De Keizer in Meerssen. De heer Conings ontving de versierselen uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz.

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj

Sjef Conings is al meer dan 50 jaar actief bij Carnavalsvereniging De Aanhawwersj van Meerssen. De heer Conings was vele jaren de ceremoniemeester van de carnavalsvereniging.  Op deze wijze was hij jaren hét gezicht van de Aanhawwersj. Sjef Conings was altijd zeer actief bij de diverse commissies van de carnavalsvereniging. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Optochtcommissie en lid van de commissies Galazitting/Seniorenzitting en Ziekencommissie.

Koninklijke Onderscheiding Sjef Conings

EHBO-vereniging

De heer Conings is al ruim 40 jaar vrijwilliger in de hulpverlening bij evenementen in Meerssen. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor de Jeugd EHBO Vereniging, die in 1977 startte. De afgelopen 10 jaar is hij bestuurslid van de EHBO-vereniging Meerssen.

Buurtvereniging Meerssen-West

In 1977 richtte Sjef Conings Buurtvereniging Meerssen-West op. Tot 2013 hanteerde hij hier voorzittershamer. De buurtvereniging organiseerde jaarlijks diverse activiteiten, die druk bezocht werden. Vooral de buurtbarbecue is beroemd in Meerssen West. Hier verrichtte de decorandus culinaire hoogstandjes. Samen met de buurtbewoners verzorgde hij de versieringen tijdens de kerstperiode en bij de Sacramentsprocessie.

Koninklijke Onderscheiding Sjef Conings

Verkeersregelaar

Sinds 2007 is de heer Conings ook actief als verkeersregelaar. Hij coördineert bovendien de inzet van de verkeersregelaars bij evenementen in Meerssen-centrum, zoals tijdens de Marathon Meerssen en de Bartholomeusmarkt.

Seniorenvereniging Meerssen

In 2011 nam de heer Conings het initiatief voor de oprichting van Seniorenvereniging Meerssen. Hij vervult hier nog altijd de voorzittersrol en organiseert diverse activiteiten zoals kienmiddagen en het bewegingsuurtje voor ouderen. Momenteel is hij druk doende een computercursus voor ouderen op te zetten.

De heer Conings wordt alom gewaardeerd. Hij heeft zich gedurende een indrukwekkend aantal jaren onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving. Hij is een markante persoonlijkheid, die  het vermogen heeft mensen te enthousiasmeren. Ondanks zijn afscheid als ceremoniemeester bij De Aanhawwersj heeft hij te kennen gegeven zich te blijven inzetten voor diverse commissies.

Foto's: Lilian Franssen