Gemeente Meerssen | Koninklijke Onderscheiding voor Piet Oberndorff uit Rothem

Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor Piet Oberndorff uit Rothem

Gepubliceerd op: 27 november 2022 17:00

Koninklijke Onderscheiding
Op zondag 27 november reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Piet Oberndorff uit Rothem. De heer Oberndorff werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gezien zijn grote inzet voor de kerkgemeenschap in Rothem werd de onderscheiding uitgereikt op de eerste zondag van de Advent.

Achtergrond

Kerkgemeenschap Rothem

Vanaf 1969 tot heden zet de heer Oberndorff zich in voor de kerkgemeenschap in Rothem. Hij is lid van het missiecomité tot 2011. Vanaf 1997 zet de heer Oberndorff zich in voor de kerk als collectant tijdens de missen, als koster en als acoliet. Tijdens de processie fungeert hij als ordecommissaris. Hij vormt het kerkelijk aanspreekpunt voor alles en iedereen met betrekking tot de RK-parochie in Rothem.

Huurders

Sinds 1970 heeft de decorandus zich ingezet voor de volkshuisvesting en de huurders in de gemeente Meerssen:

  • Van 1970-1999 was hij lid van de Huurdersraad.
  • In 2000-2016 was hij voorzitter van de Huurdersvereniging Meerssen.
  • Van 1996-2012 was hij lid van de bewonerscommissie Rothem en aanspreekpunt en belangenbehartiger van de huurders in Rothem.

De heer Piet Oberndorff heeft alle jaren de belangen van bewoners en huurders met gedrevenheid, vasthoudendheid, inzet en motivatie belangeloos vertegenwoordigd. Hij is hét aanspreekpunt van de huurders in Rothem en gekend in de gehele gemeenschap.

Gemeenschapshuis de Koel

Van 1994 tot zijn aftreden in januari 2022 was de heer Oberndorff actief voor gemeenschapshuis De Koel. Van 1994-2018 was hij secretaris/penningmeester. Hij droeg zorg voor de correcte afhandeling van alle financiële zaken en de correspondentie. Daarna werd hij de onmisbare schakel tussen de exploitant, de gemeente en de gebruikers van het gemeenschapshuis.

Diverse verenigingen

Daarnaast is de heer Oberndorff belangeloos actief voor diverse verenigingen en commissies in de gemeenschap van Rothem. Ook is hij burgerlid van de raad van de gemeente Meerssen namens de partij Het Origineel.