Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Pieternel Sorel-Pieterse

Publicatiedatum: 26 oktober 2017 08.25 uur

Op woensdag 25 oktober 2017 is mevrouw Pieternel Sorel-Pieterse uit Meerssen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking van deze Koninklijke Onderscheiding vond plaats tijdens een feestelijke middag van De Zonnebloem afdeling Meerssen in gemeenschapshuis De Stip. Mevrouw Sorel-Pieterse ontving de versierselen uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz.

Koninklijke Onderscheiding mw Sorel-Pieterse

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Pieternel Sorel-Pieterse

Foto's: Karel Curvers, www.meervandaag.nl

Zonnebloem afdeling Meerssen

Vanaf 2001 is mevrouw Sorel-Pieterse actief voor De Zonnebloem afdeling Meerssen. Daar start ze als vrijwilliger en in 2002 wordt ze secretaris. Vanaf 2003 hanteert ze de voorzittershamer van de vereniging. Onder haar bezielende leiding ontwikkelt De Zonnebloem afdeling Meerssen zich tot een stabiele organisatie met een aanbod van activiteiten waar een grote groep senioren en mindervalide mensen gebruik van maken.

Zonnebloem afdeling Maasgouw

Mevrouw Sorel-Pieterse is vanaf 2008 het hoofd van de regionale vakanties van De Zonnebloem regio Maasgouw. Jaarlijks organiseert De Zonnebloem voor de ernstig beperkte doelgroep een vakantieweek. Mevrouw Sorel-Pieterse is in de periode van 2001 tot 2013 eveneens actief voor de bijzondere vakantieweek aan boord van de Henri Dunant.

Verdere activiteiten

De decoranda is al sinds 1990 begeleidster van een visueel beperkte bewoner van de Mosae Zorggroep. Ze is enkele jaren actief lid geweest van de ouderraad van de voormalige Gerberga Mavo in Meerssen en secretaris van de medezeggenschapsraad van het Sint Maartencollege in Maastricht. Verder is mevrouw Sorel-Pieterse actief geweest binnen de organisatie van "Vrienden van de Basiliek Meerssen" en "Meerssen in de ban van".