Gemeente Meerssen | Koninklijke Onderscheiding voor Harry Habets uit Bunde

Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor Harry Habets uit Bunde

Gepubliceerd op: 16 januari 2023 08:45

Op vrijdagavond 13 januari 2023 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Harry Habets uit Bunde. De heer Habets werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving zijn onderscheiding tijdens de 'Dankjewel-avond' voor de vrijwilligers van de stichting Bunde Nu Samen. De heer Habets heeft in september 2022 officieel afscheid genomen van het bestuur van de Stichting. Hij blijft voorlopig aan Ut Zaelke verbonden als begeleider van de schildergroep.

Van harte proficiat!

Koninklijke onderscheiding voor Harry Habets

Achtergrond

Stichting Jeugdraad Bunde

Harry Habets was initiatiefnemer, medeoprichter en vicevoorzitter (1975-1985) van de Stichting Jeugdraad Bunde. Deze organisatie verzorgde activiteiten voor de (schoolgaande) jeugd uit het dorp. Ook regelde de stichting de activiteiten rondom feestdagen en de Kindervakantieweek. Vanuit de stichting werd tevens het 'Jeugdhoes' opgericht.

Stichting Oranjecomité Bunde

Harry Habets was ook medeoprichter en bestuurslid (1992-2004) van de Stichting Oranje Comité Bunde. Hij coördineerde de samenwerking met lokale verenigingen zoals de scouting, regelde materialen en wierf vrijwilligers voor activiteiten. Ook initieerde hij het in het zonnetje zetten van gedecoreerden.

Carnavalsvereniging Havermennekes

Van 2000-2010 was decorandus actief als vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging 'De Havermennekes' Bunde. Hij was tevens lid en voorzitter van de optochtjury.

Harmonie en Drumband Sint Agnes

Van 2005-2013 was Harry Habets secretaris van Harmonie en Drumband Sint Agnes Bunde. Hij was tevens verantwoordelijk voor de portefeuille communicatie en deed de externe vertegenwoordiging.

Stichting Bunde Nu Samen

Vanaf 2015-2022 was Harry Habets vrijwilliger bij en initiatiefnemer en secretaris van de Stichting Bunde Nu Samen. Deze organisatie zet zich in ten behoeve van het verhogen van de participatie in de lokale samenleving en het ondersteunen van inwoners. De heer Habets is tevens gastheer bij de activiteiten in Ut Zaelke en begeleider van de schildergroep. Als secretaris is hij verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen en bruikleenovereenkomsten. Verder geeft hij leiding aan het kernteam, werft nieuwe vrijwilligers en behandelt hulpvragen. Hij is dé drijvende kracht achter de stichting.