Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor drs. Karel van Rosmalen

Publicatiedatum: 14 juli 2017 09.00 uur

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Op donderdag 13 juli 2017 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz een Koninklijke Onderscheiding uit aan drs. Karel van Rosmalen (59) uit Bunde. De heer Van Rosmalen ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten voor Zuyd Hogeschool en de al dan niet daaraan gerelateerde nevenactiviteiten die ten goede komen aan de samenleving. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Lintje drs Karel van Rosmalen

Fotograaf: Klaus Tummers

De heer Van Rosmalen was van 1999-2007 voorzitter van het College van Bestuur van ROC Twente. Hij was o.a. verantwoordelijk voor de fusie van de regionale opleidingscentra Oost-Nederland en Twente Plus tot ROC Twente. Hij leverde een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de opleidingen en aan de regionale verbinding met bedrijven en instellingen.

Sinds 2007 is de heer Van Rosmalen voorzitter van het College van Bestuur Zuyd Hogeschool. Hij heeft sturing en leiding gegeven aan een ontwikkel- en cultuurveranderingsproces. Hetgeen heeft geresulteerd in een moderne, professionele, op de toekomst gerichte onderwijsinstelling met een groot aanbod aan opleidingen die structurele internationale samenwerking aangaat. Zijn inzet voor internationale profilering van Zuyd Hogeschool straalt uit op Maastricht. Zo heeft decorandus campagne gevoerd voor Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, heeft hij zich ingezet voor de oprichting van de European Opera Academy, de jaarlijks gehouden International Business Week en de oprichting van het platform European Theatre Academies. Ook heeft hij door middel van the LOOP (een tweedaags evenement op gebied van kunsten, hospitality en international business) de Tefaf verder aan de stad verbonden.

Lintje drs Karel van Rosmalen

Fotograaf: Klaus Tummers

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij diverse, al dan niet beroepsgerelateerde, activiteiten:

Decorandus was van 2007-2017 lid van de Algemene Vergadering en lid van de diverse werkgroepen / commissies van de belangen- en werkgeversvereniging Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad). Hier heeft hij zich o.a. ingezet voor aansluiting van het mbo en havo op het hbo en de samenwerking met het bedrijfsleven. Als lid van de Commissie Van der Touw heeft hij een impuls gegeven aan de bevordering van de publiek-private samenwerking in het onderwijs, (zowel in het hbo als in het mbo) met de Centra voor Innovatief Vakmanschap. Als lid van de Commissie Internationalisering heeft hij zich o.a. ingezet voor de oprichting van het consortium van hogescholen dat met Chinese partners het hbo zal introduceren op het Chinese onderwijs. Eerder was hij lid van de Commissie Arbeidsvoorwaarden en van de werkgeversdelegatie van de hogescholen in het cao-overleg.

Van 2007 tot heden was drs. Van Rosmalen medeoprichter, voorzitter (2007-2017) en bestuurslid (2017-heden) van de Zorgacademie Parkstad (onlangs doorgegroeid naar Zorgacademie Limburg).

Van 2007-2017 was decorandus voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting CINOP in Den Bosch: een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.

Van 2011- 2016 was hij bestuurslid van de Stichting Erfgoed Savelbergklooster Heerlen. Deze stichting behartigt de belangen van 'De Kleine Zusters van de Heilige Sint Joseph' mbt tot het voortbestaan van hun cultureel erfgoed en museum ter nagedachtenis aan de oprichter.

Van 2014 tot heden was drs. Van Rosmalen lid van de Strategiegroep Programma Kennis-As Limburg. Dit programma richt zich op economische en wetenschappelijke structuurversterking in de provincie Limburg door gezamenlijke kennisontwikkeling. Hiermee heeft hij bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de regio.

Lintje drs Karel van Rosmalen

Fotograaf: Klaus Tummers

 Van harte proficiat!