Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor dhr Nico Vroom uit Meerssen

Publicatiedatum: 01 december 2015 10.00 uur

Op vrijdag 27 november 2015 is de heer N.C.S. Vroom (68) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau op grond van de totaliteit van verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen. De heer Nico Vroom ontving de versierselen tijdens de Phaffdag van de Limburgse Jagers uit handen van de burgemeester van Meerssen, Mirjam Clermonts-Aretz.

Koninklijke onderscheiding de heer Vroom

Koninklijke onderscheiding de heer Vroom

De decorandus was werkzaam bij de Koninklijke Landmacht in de rang van luitenant-kolonel der Infanterie bij het regiment Limburgse Jagers. In deze hoedanigheid was hij van 1992-1995 Provinciaal Militair Commandant Limburg en tevens regimentscommandant van het in Seedorf gestationeerde 42 pantserinfanteriebataljon.

Hij maakte zich in het bijzonder sterk voor het voortbestaan en de traditiehandhaving van de eenheid en de verbinding van de krijgsmacht met de Limburgse samenleving. Zo was hij onder meer initiatiefnemer van de publieke beëdiging van militairen op het Vrijthof in Maastricht en voorkwam hij in 1994 de opheffing van de eenheid.

Na de opheffing van de standplaats maakte de heer Vroom zich sterk voor de band tussen de provincie en het regiment. Hij wist de regimentsverzameling te behoeden voor afstoting en bracht deze onder op de Koninklijke Militaire School in Weert. Ook zette Nico Vroom zich in voor de samenwerking met het Belgische regiment Chasseurs Ardennais en het Duitse PantzerLehrBatallion.

Koninklijke onderscheiding de heer Vroom

Vrijwilliger in hart en nieren

Behalve dat alles blijkt dat luitenant-kolonel Vroom ook op andere fronten zeer actief is.

Zo is de decorandus sinds 1992 vrijwilliger, secretaris en voorzitter bij Stichting Regiment Limburgse Jagers (voorheen Stichting Vrienden van het Regiment Limburgse Jagers). Hij ondersteunt actief de reünies van de Indiëgangers van de eenheid en haar voorlopers. Hij is ondersteuner van het reünieorkest en is actief in de fondsenwerving voor het orkest. Hij stimuleert de huidige regiments-en bataljonscommandanten in de traditiehandhaving van de eenheid en de historische band met de provincie Limburg. Hij is hoofdredacteur van "De Limburgse Jager" en de grote stimulator achter de website. Deze werd in 2010 door Unesco aangemerkt als digitaal erfgoed.

Nico Vroom is daarnaast de initiatiefnemer van de jaarlijkse Phaff-dag: de geboortedag van de oprichter van de eenheid. Daarnaast zette hij zich in voor de jubileumfestiviteiten ter gelegenheid van de 50ste naamdag van het Regiment in het jaar 2000.

Door zijn uitgebreide netwerk is hij een gewaardeerd adviseur bij de regimentsraad van het Regiment Limburgse Jagers, de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht (TCKL).

Hij is de initiatiefnemer van de "Kolonel Antoni Waardering" ter stimulering van activiteiten ter bevordering van de uitstraling van het Regiment en ondersteunde de oprichting van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers. De heer Vroom ondersteunde de tweede gedwongen verhuizing van de Historische Verzameling van Weert naar Oirschot.

Vanaf 2003 was de decorandus secretaris en voorzitter van de afdeling Limburg van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV). In deze hoedanigheid ondersteunt hij de nabestaanden van leden bij de (financiële) administratie na hun overlijden.

De heer Vroom is vrijwilliger en penningmeester van de Stichting Oranje Comité Maastricht en organiseerde onder meer de jaarlijkse Buitengewone vlaggenparade.

En als laatste, maar zeker niet het minste: Nico Vroom is een actief koorlid bij het Meerssens Mannenkoor, waar hij podiumcommissaris en archivaris is.

Zijn belangeloze inzet voor het regiment Limburgse Jagers en de maatschappij maken luitenant-kolonel Nico Vroom een bijzonder gewaardeerd mens die saamhorigheid, traditiebeleving, personeelszorg en kameraadschap hoog in zijn vaandel voert. Een Koninklijke Onderscheiding is een kroon op zijn jarenlange inzet voor de medemens.

Koninklijke onderscheiding de heer Vroom