Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor Armand Nijsten uit Bunde

Publicatiedatum: 19 september 2016 08.50 uur

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op zondag 18 september 2016 werd de heer Armand Nijsten uit Bunde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Nijsten ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz tijdens het 50 jarig jubileumfestival van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT districten Roermond/Maastricht). Dit festival vond plaats in Nieuwstadt.

Koninklijke Onderscheiding Armand Nijsten uit Bunde

Muziek Muziek Muziek

De heer Nijsten zet zich o.a. in voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en de Euregioparade. Sinds 1985 is hij bestuurslid en lid van de muziekcommissie bij Harmonie Sint Agnes uit Bunde. Sinds 1980 is hij spelend lid van de drumband en slagwerkgroep van deze harmonie en bij fanfare Sint Martinus Juliana Maastricht (1998-2011). De decorandus is sinds 1996 bestuurslid van de LBT, district Maastricht. Dit district telt maar liefst 62 aangesloten verenigingen. De heer Nijsten was onder meer secretaris en activiteitencoördinator.

Sinds 1999 is de heer Nijsten secretaris van het Eurofestival Majoretten, secretaris van de Euregioparade (ERP) Vlamo/LBT en lid van de stuurgroep ERP Vlamo/LBT. Hij zet zich in voor de organisatie van dit grensoverschrijdend internationaal muziekfestijn. Dit festijn vindt om de twee jaar plaats afwisselend in Nederlands en Belgisch Limburg.

Armand Nijsten is daarnaast sinds 2000 penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de LBT (235 lid-verenigingen). Hij is onder meer actief als wedstrijdsecretaris en maakt deel uit van de Keuringscommissie Concourslocaties. In het verleden was betrokkene hoofdredacteur van het Bondsblad LBT 'De Tamboer' (2007-2012).

In 2011 werd hij namens de LBT lid van de doelgroep Blaasmuziek van de sinds 2014 Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Hij is tevens lid van de werkgroep Nederlandse Kampioenschappen Blaasmuziek. De KNMO is ontstaan uit een fusie van de landelijke muziekorganisatie Verenigde Nederlandse Muziekbonden en de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Tijdens de fusieperiode van 2011-2014 heeft de decorandus namens het LBT deel uitgemaakt van de samenwerkende landelijke muziekorganisaties VNM en KNFM als lid van de toenmalige doelgroep KNMF/VNM Blaasmuziek.

Unie van Vrijwilligers Maastricht UMC+

Sinds 2014 is de decorandus lid van de Unie van Vrijwilligers van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum, na het zware verkeersongeluk van zijn oudste dochter. Als vrijwilliger, als dank voor de goede en deskundige behandeling van zijn dochter, verricht hij alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de aanwezige patiënten.

Andere verdiensten

De heer Nijsten is politiek actief als secretaris van de fractie PGM (Partij Groot Meerssen). Daarnaast is hij voorzitter van de jury bij de carnavalsoptocht van De Havermennekes in Bunde.