Gemeente Meerssen | Koninklijke Erepenning voor Rothem’s Harmonie

Nieuwsbericht Koninklijke Erepenning voor Rothem’s Harmonie

Gepubliceerd op: 05 november 2020 09:10

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum heeft Rothem's Harmonie op woensdag 4 november uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de Koninklijke Erepenning ontvangen. In verband met de landelijke richtlijnen vond de uitreiking plaats in klein gezelschap. Zodra de omstandigheden dat toelaten zal burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz de 100 jarige Harmonie eren tijdens een publieksoptreden.

Koninklijke erepenning voor Rothem's Harmonie

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning kan worden gezien als de Koninklijke Onderscheiding voor verenigingen, stichtingen en instellingen. De Erepenning werd in 1965 ingesteld door koningin Juliana en symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de verenigingen, stichting of instelling. Uitreiking van een Erepenning vindt alleen plaats bij een 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarvan. 

Geschiedenis Rothem's Harmonie

Rothem's Fanfare dankt haar ontstaan aan de zangvereniging "Rothem's Mannenkoor". Uit en op initiatief van dit koor werd op 1 augustus 1920 Rothem's Fanfare opgericht. In 1929 werd de fanfare omgevormd tot harmonie. In 1953 werd bij Rothem's Harmonie de eerste drumband toegevoegd. In 1960 resulteerde dat in een complete drumband. Toen het ledental in 2009 terugliep werd in overleg met het toenmalig bestuur "Slagwerkgroep Rothem's Harmonie" opgericht. De opleidingen werden opgestart en in april 2010 werd het eerste gezamenlijke concert met de Harmonie gegeven. Het resultaat was de 1e prijs met promotie en Limburgs Kampioen. De laatste concoursdeelname was in het jaar 1996. In dat jaar werd door de algemene ledenvergadering besloten om het roer om te gooien. Sindsdien organiseert het harmonie orkest seizoensconcerten, zoals het lente- zomer- en najaarsconcert. Ook worden er thema concerten zoals het kerstconcert, nieuwjaarsconcert, matineeconcert, het Renders Nachtegaalconcert en openluchtconcerten georganiseerd.

Springlevend

Ook na 100 jaar is Rothem's Harmonie springlevend en maakt zich met vertrouwen op voor vele volgende seizoenen. Rothem's Harmonie voorziet in een behoefte van jong en oud om gezamenlijk te musiceren en muziek te beleven. Rothem's Harmonie draagt sinds 100 jaar bij aan de gemeenschapszin en het behoud van de samenhang in de kleine Rothemse gemeenschap. 

Van harte gefeliciteerd met de Koninklijke Erepenning!

Koninklijke erepenning voor Rothem's Harmonie

Koninklijke erepenning voor Rothem's Harmonie