Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Kom uit je schuld

Gepubliceerd op: 29 mei 2019 12:25

kom uit je schuld
Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden of een risico daarop. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand. Het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne 'Kom uit je schuld' op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Praat erover

In de campagne staan ambassadeurs centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. Van André Vis (68) bijvoorbeeld: 'Ik had geen administratie. Ik had stapels. Ik dacht: ze doen maar, bij mij valt toch niks te halen. Tien jaar heb ik zo doorgemodderd. Bang voor de bel. Bang voor de brievenbus.

Orde in de chaos

In 2014 stonden er, onaangekondigd, twee heren op de stoep. Ze waren van Stichting Schuldhulpmaatje, een nieuw vrijwilligersproject. Het was een pijnlijk moment. Een van die mannen was een goede kennis van me – we kenden elkaar van de camping. Maar het maakte ook dat ik me een beetje open kon stellen voor wat ze zeiden. Ze boden me een vrijwilliger aan, die me kon helpen met orde in de chaos scheppen.

Rust en trots

Mijn administratie zit nu in één map. Daar zit alles in. Tegenwoordig spaar ik zelfs. En vooral: ik heb niet meer die angst. Die rust in mijn hoofd is zo heerlijk. Ik ben ook trots op mezelf. Trots omdat ik toch de stap heb genomen om hulp toe te laten. Ik heb ook zelf mijn bijdrage geleverd. Door eerlijk te zijn. Door met de billen bloot te gaan. Door mee te werken. Uiteindelijk moet je het wel zelf doen.

Meer informatie

Wilt u meer ervaringsverhalen lezen? Ga dan naar www.komuitjeschuld.nl. Hier vindt u ook meer informatie over hulp bij schulden.