Gemeente Meerssen | Koeien dansen in de wei

Nieuwsbericht Koeien dansen in de wei

Gepubliceerd op: 20 april 2022 09:00

weidegang koeien
Bericht van LLTB

Welk beeld past het beste bij de lente op de boerderij? Drie van de vier antwoorden zullen vast en zeker gaan over de 'dansende' koeien op het land. Tijd dus om eens stil te staan bij het thema Weidegang.

Wat is de weidegang?

Weidegang, de naam zegt het al, de gang van de koeien naar de wei. De afgelopen maanden hebben veel koeien binnen gestaan. Nu het langzamerhand beter weer wordt, kan de boer de koeien op zijn huiskavel laten grazen. Rustig grazende koeien leveren niet alleen een mooi plaatje op, maar het laat ook zien dat de koeien goed in hun vel zitten. De weidegang maakt het mogelijk dat de koeien vers gras kunnen eten. De afgelopen maanden hebben ze ingekuild gras gegeten.

Het belang van gras

Voor de boer is het zorgen voor goed 'smakelijk' gras voor zijn koeien een belangrijke taak. Zonder gras geen melk. Dit is ook de rede dat de boer, die voldoende ruimte voor zijn koeien op het huiskavel heeft, zuinig moet zijn met diezelfde grond. Bij te koude temperaturen of bij te veel neerslag groeit het gras niet. Daarnaast zorgt te veel neerslag ervoor dat de koeienpoten het kostbare gras te zeer beschadigen. Dit heeft als gevolg dat er op den duur te weinig gras staat om alle koeien buiten van voedsel te voorzien. Als dat het geval is, blijven de koeien op stal en worden ze daar bijgevoerd. Het is overigens een fabeltje dat koeien niet tegen de koude kunnen. Ze hebben meer last van regen dan van de kou.

Op de huiskavel

Op het moment dat er voldoende gras in het weiland staat, kunnen de koeien naar buiten. Het is overigens niet voor elk bedrijf weggelegd om de koeien naar buiten te laten. Alleen agrariërs met voldoende land direct verbonden aan de boerderij, de zogenaamde huiskavel, beschikken over deze optie. Vroeger was dat anders. Toen was het heel gebruikelijk om met een groep koeien over de openbare weg naar afgelegen land te lopen. De eerste koeien gaan eind maart, begin april naar buiten. Koeien zijn echte routinedieren die regelmaat nodig hebben. Als ze eenmaal naar buiten aan, dan willen ze dat ook het liefste elke dag op regulieren momenten. Koeien kunnen zelf bepalen wanneer ze naar buiten of naar binnen gaan. Meestal gebeurt dat tweemaal per dag, voor of na de melkmomenten.

Kwaliteitsverschil?

Onze agrariërs krijgen ook vaak de vraag of er kwaliteitsverschillen bestaan tussen melk van koeien die buiten grazen of koeien die binnen te eten krijgen. Het antwoord is nee. Wel krijgen agrariërs die de koeien buiten kunnen laten lopen van FrieslandCampina bijvoorbeeld het label 'weidemelk'. Om voor dit label in aanmerking te komen, moeten de koeien minimaal 720 uur per jaar in het weiland lopen. De agrariër krijgt in ruil daarvoor iets meer uitbetaald voor zijn melk. Wist je trouwens dat veel melk van Zuid-Limburgse bodem naar de kaasproductie gaat? Dat heeft te maken met het feit dat er in Born een kaasfabriek staat. Om de carbon footprint te verminderen gaan de meeste melkladingen van de Zuid-Limburgse boerderijen naar die fabriek. Wel zo milieuvriendelijk natuurlijk!

Naar binnen

Naarmate de dagen weer korter worden op het einde van het jaar komt er langzamerhand ook een einde aan het beeld van koeien op het land. Minder zon betekent minder grasgroei en dus minder voedsel. Meer regen betekent meer vertrapt gras. De hoogste tijd om de dames weer naar binnen te halen voor de winter.