Nieuwsbericht Kijk zelf mee naar de juiste WOZ-waarde van uw woning

Publicatiedatum: 23 oktober 2015 15.20 uur

Ongetitelde afbeelding, 23-10-2015 15:24:13


Voormelding WOZ-waarde van uw woning

BsGW  is het samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BsGW zorgt ook voor uitvoering van de wet WOZ. 

Eerste 100.000 woningeigenaren in Limburg ontvangen een brief

Wellicht bent u één van 100.000 woningeigenaren in Limburg die binnenkort een brief van BsGW ontvangen. Met deze brief wordt u verzocht mee te doen aan de ‘voormelding WOZ-waarde’. Via de website van BsGW kunt u de voor 2016 gehanteerde gegevens inzien voor de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning. Als gegevens naar uw mening niet juist zijn, kunt u dat direct doorgeven aan BsGW. Uw reactie wordt nader bekeken door de taxateur. Vervolgens krijgt u een terugkoppeling. Doel van dit alles is een correcte WOZ-waarde. De 'Voormelding WOZ-waarde' wordt in steeds meer gemeenten in Nederland toegepast. En nu dus ook in de Limburgse gemeenten door BsGW.

Jaarlijks andere groep

Jaarlijks wil BsGW een andere groep woningeigenaren de kans geven om mee te doen aan de ‘Voormelding WOZ-waarde’. Niet alle huiseigenaren krijgen dus dit keer een brief van BsGW. 

Waarom vaststellen WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een woning wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde is de basis voor de berekening van belastingen van gemeenten, waterschappen en rijksbelastingdienst. Voor woningeigenaren is van belang, dat de WOZ-waarde van hun woning betrouwbaar en correct wordt bepaald.

Zelf controleren en eventueel wijzigen

Op de speciaal hiervoor ingerichte pagina op de website van BsGW kunnen aangeschreven woningeigenaren inzien welke gegevens zijn geregistreerd voor de bepaling van de WOZ-waarde. Zij kunnen de gegevens beoordelen en eventueel wijzigen doorgeven. Ze doen dit door in te loggen op de pagina ‘Voormelding WOZ-waarde 2016’ op de website www.bsgw.nl. Als bepaalde kenmerken niet juist zijn weergegeven (bijv. oppervlakte, bouwjaar of staat van onderhoud), kan de woningeigenaar dit meteen melden.

Definitieve controle door taxateurs BsGW

Taxateurs van BsGW controleren de ingevulde gegevens. Als dat nodig is, wordt de WOZ-waarde aangepast. De definitieve WOZ-waarde is vervolgens zichtbaar op de nieuwe aanslag in 2016.

Vragen?

Ga naar de website van bsgw.