Gemeente Meerssen | Kerstviering 22 december seniorenvereniging Bunde

Nieuwsbericht Kerstviering 22 december seniorenvereniging Bunde

Gepubliceerd op: 13 december 2023 14:05
kerst senioren Bunde
Bericht van Seniorenvereniging Bunde

Kerstviering 2023

Op vrijdag 22 december a.s. organiseert Seniorenvereniging Bunde de traditionele jaarlijkse kerstviering in de sfeervol aangeklede zaal de Vos aan de Vliegenstraat in Bunde.
De zaal is open om 13.30 uur; aanvang 14.00 uur

Tombola en kerstdiner

Na een openingswoord door de voorzitter gaat kapelaan A. Schmitz voor in een korte gebedsdienst. Daarna is er koffie met kerstbrood. Aansluitend zullen er een of meerdere kerstverhalen/kerstgedichten worden voorgedragen. Vervolgens is er een optreden van het koor "Inspiration". Zij zullen ons in stemming brengen met mooie kerstliederen.
Wij gaan dan verder met de traditionele gratis tombola met leuke prijzen. Wij hebben er voor gezorgd dat iedere aanwezige in de prijzen zal vallen. Tot slot, tegen 16.30-17.00 uur wordt dan een grandioos uitgebreid 3-gangen kerstdiner geserveerd. Samengesteld en bereid door het team van Paul de Vos. Zij zullen jullie verrassen. Bij dit diner wordt tevens een gratis consumptie verstrekt.

Kosten

Van de leden wordt voor deze middag een eigen bijdrage gevraagd van € 17,50 per persoon. Ook niet leden zijn op deze bijzondere middag van harte welkom. Hun bijdrage is vastgesteld op € 35,00 per persoon.

Bij deelname aan deze kerstmiddag worden de leden en eventuele niet leden verzocht de op hun van toepassing zijnde eigen bijdrage voor 18 december 2023 over te maken op bankrekening NL92 RBRB 0777 982 900 t.n.v. Seniorenvereniging Bunde. Verdere afzonderlijke aanmelding is niet nodig.
Wij hebben en doen er alles aan om van deze middag een fijn en gezellig kerstmiswaardig feest te maken. De middag zal worden besloten rond 19.00 uur.
Voor informatie m.b.t. onze vereniging bel 043-3645599 of 06 10576439 of stuur ons een mail via: seniorenverenigingbunde@gmail.com Kijk ook eens op onze Facebook pagina.