Nieuwsbericht Kent u een goed initiatief dat criminaliteit voorkomt en sociale veiligheid bevordert?

Publicatiedatum: 01 mei 2017 13.15 uur

Hein Roethofprijs
Kent u een goed initiatief dat criminaliteit voorkomt en sociale veiligheid bevordert? Meld dat dan snel aan voor de Hein Roethofprijs.

De winnaar krijgt een geldbedrag om zijn project verder uit te bouwen. De minister van Veiligheid en Justitie reikt de prijs uit op maandag 30 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Aanmelden kan tot 31 juli 2017.

Media-aandacht & inspiratie

Genomineerden en winnaar krijgen media-aandacht. Dat levert landelijk de waardering op die ze verdienen. Bovendien kunnen deze projecten anderen inspireren om elders soortgelijke projecten op te zetten. De winnaar krijgt een geldbedrag om zijn project verder uit te bouwen. In 2015 wonnen BuurTent en Bloedlink de Hein Roethofprijs. Twee winnaars tegelijk was nog niet eerder voorgekomen in de dertigjarige geschiedenis.

Initiatieven

Ieder Nederlands project, initiatief of pakket aan maatregelen dat criminaliteit voorkomt of sociale veiligheid bevordert, kan meedingen naar de Hein Roethofprijs. Iedereen kan inzenden; buurtwerkers, bewonersverenigingen, wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, gemeenten enzovoorts. Inzenders hoeven niet zelf deel te nemen in het project. Het is heel goed mogelijk om het initiatief van iemand anders onder de aandacht van de jury te brengen.

Jury

Een onafhankelijke jury van vakmensen die ieder vanuit een eigen invalshoek goed zicht hebben op preventie van criminaliteit en op maatschappelijke veiligheid, selecteert de winnaar. De juryvoorzitter is Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen.

Criteria

De projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  1. Het project voorkomt criminaliteit, bevordert sociale veiligheid en/of veiligheidsbeleving
  2. De oplossing van het probleem wordt gezocht in participatie vanuit de samenleving
  3. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband.
  4. Het project levert concrete resultaten op
  5. De maatregelen bevorderen het leefklimaat
  6. Het project bevat hoofdelementen die elders toepasbaar zijn
  7. Er is uitzicht op voortzetting van het project
  8. De aanpak is vernieuwend en er spreekt creativiteit uit

Informatie & aanmelden

Wilt u een project aanmelden voor de Hein Roethofprijs 2017? Vul dan het online inschrijfformulier volledig in en zendt een samenvatting van het project mee van maximaal 1 A4-tje. U kunt het inschrijfformulier downloaden via www.heinroethofprijs.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de Hein Roethofprijs. De uiterste inzenddatum is 31 juli 2017.

De organisatie is in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.