Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Kaderbrief 2019: Gemeente Meerssen staat voor een moeilijke financiële opgave

Gepubliceerd op: 20 juni 2019 13:55

Gewoonlijk stelt het college van B&W jaarlijks vóór het zomerreces een kaderbrief of -nota op. Hierin wordt vooruitgeblikt op de later in het jaar vast te stellen begroting. De kaderbrief geeft - de naam  zegt het al - de algemene kaders aan waarbinnen deze begroting ontwikkeld wordt. Tevens geeft de kaderbrief inzicht in de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt met een doorkijk naar de komende 4 jaren. Het financiële plaatje ziet er voor de komende jaren niet rooskleurig uit. Dit zal leiden tot maatregelen die zowel inwoners, ondernemers als verenigingen en maatschappelijke instellingen zullen raken. Geen prettige boodschap, maar wel de meest eerlijke.

Niet rooskleurig

Het financiële plaatje voor de komende jaren ziet er - op basis van de huidige gegevens - niet rooskleurig uit. In de onlangs uitgegeven kaderbrief staat dat als de eerder gegroeide en bestaande situatie gehandhaafd blijft én als alle huidige plannen doorgaan de gemeente Meerssen afstevent op een tekort van meer dan 1,3 miljoen euro in 2020 en 2021. Dat tekort loopt in de jaren daarna op naar 1,9 en 1,8 miljoen. Dit is - zoals eerder vermeld - bij ongewijzigd beleid.

Forse uitdaging

Het gemeentebestuur is verplicht te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. We staan dus voor een forse uitdaging. Ombuigingen zijn noodzakelijk om die sluitende meerjarenbegroting te bewerkstelligen. Dat kan alleen maar door te bezuinigen op de uitgaven, door verhoging van de inkomsten (lastenverzwaring) óf door een combinatie van beide.

Geen prettige boodschap, maar wel een eerlijke

Hoe je het ook wendt of keert: de financiële situatie noopt tot maatregelen die inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Meerssen zullen raken. Dat is geen prettige boodschap, maar wel de meest eerlijke!

Uitdaging

De gemeenteraad werd in de afgelopen raadsadviesvergadering (RAV) uitgebreid geïnformeerd over de financiële situatie. Raadsleden en burgerleden van de RAV werden daarbij uitgenodigd om suggesties voor ombuigingen aan te leveren en mee te denken, zodat we gezamenlijk de uitdaging waarvoor we als gemeentebestuur staan kunnen oppakken.