Nieuwsbericht Juni: maand van de Amateurkunst!

Publicatiedatum: 18 maart 2016 11.20 uur

Schilderen
Maar liefst 6,4 miljoen Nederlanders zijn in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Zij maken muziek, rappen, dansen, acteren, schilderen, fotograferen, etc. Actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. In de maand juni treden in het hele land verenigingen, kunstenaars, kunstencentra, muziekscholen, ateliers, etc. naar buiten om hun kunst te tonen. Dit gebeurt op bestaande en nieuwe podia, in buurthuizen, zorgcentra, op straat en in winkels.

Platform Promotie Cultuurparticipatie

Op initiatief van het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) maken in het Platform Promotie Cultuurparticipatie twaalf landelijke organisaties, waaronder de VNG, zich sterk om de waarde van cultuurparticipatie voor individu en samenleving breder zichtbaar te maken. Dat doen ze door amateurkunst en andere vormen van cultuurparticipatie te presenteren aan het publiek en daar landelijk en lokaal de aandacht op te vestigen. Dat versterkt tevens het maatschappelijk draagvlak voor culturele instellingen, verenigingen en buurtinitiatieven.

Juni bruist van de amateurkunst

In de afgelopen jaren deden al duizenden mensen in meer dan 125 gemeenten mee met de Week van de Amateurkunst. Vanaf dit jaar wordt deze succesvolle week verbreed naar de hele maand juni en wordt de zichtbaarheid, fysiek en in de media, vergroot onder de nieuwe naam 'iktoon'. De campagne wordt op dit moment uitgewerkt.

De ambitie van het Platform Promotie Cultuurparticipatie is dat in juni in àlle gemeenten in Nederland mensen hun kunst tonen aan anderen. Op 4 juni zetten centra voor de kunsten en muziekscholen hun deuren open in 'de Nacht van de creatieve kracht'. Als landelijke afsluiting is er "Bombarie", een spetterend vierdaags festival voor amateurkunstenaars" in de Jaarbeurs te Utrecht. Amateurkunstenaars uit het hele land komen daar samen, treden op en worden uitgedaagd in masterclasses en cross-overs.

Landelijke campagne

In juni wordt de waarde van kunstbeoefening zichtbaar in lokale activiteiten, versterkt door de landelijke 'iktoon'-campagne. Deze campagne zorgt voor landelijke zichtbaarheid en verbinding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van sociale media, mediapartnerships, lokale en landelijke boeg-beelden en de inzet van communicatiemiddelen van deelnemers en campagnepartners. Op de campagnesite zullen alle activiteiten zichtbaar worden in een agenda.

Verenigingen, instellingen en individuen kunnen zich vanaf 28 maart aanmelden met hun activiteiten. Heel direct en laagdrempelig, via www.iktoon.nl. Er wordt gezorgd voor publiciteitsmateriaal en een toolkit, die deelnemers helpt bij het organiseren en promoten van activiteiten. Een promotieteam kan hen hierin ondersteunen. Vanaf 28 maart is dit en meer informatie beschikbaar op www.iktoon.nl.