Nieuwsbericht Jongerenparticipatie in de gemeente Meerssen - Leerlingen spelen 'democracity' in het bestuurscentrum

Publicatiedatum: 22 september 2017 08.50 uur

Democracity
Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen de 'Motie Jongerenparticipatie' unaniem aangenomen. In het kader van deze motie wordt in de maanden september en oktober 2017 het educatieve rollenspel Democracity van ProDemos gespeeld met kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Meerssen.

Op maandag 25 september 2017 is de eerste spelsessie. Tijdens deze sessie zal groep 8 van basisschool De Triangel uit Ulestraten deelnemen aan Democracity. Ook wethouder Berry van Rijswijk zal bij de spelsessie aanwezig zijn.

Toelichting op het spel Democracity

Doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Democracity wordt gespeeld in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum. De kinderen nemen hier plaats op de raadzetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen.

Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma's gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er een aantal beslissingen genomen en kan de stad worden afgebouwd.

Meer informatie:

https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-basisscholen/democracity-interactief-spel-op-gemeentehuis/

Een fotoverslag volgt