Nieuwsbericht Jeugd denkt mee over armoedebeleid

Publicatiedatum: 17 mei 2017 16.35 uur

Jeugd denkt mee over armoedebeleid
De gemeente Meerssen start in mei met een project waarbij lokale jongeren hun mening geven over de invulling van het armoedebeleid voor kinderen in hun gemeente. Daarover hebben de wethouder Sociaal Domein en beleidsmedewerker participatie van Meerssen afspraken gemaakt met Stichting Lyvia, die de ontwikkeling en uitvoering van het project op zich gaat nemen.

Het project kenmerkt zich door een unieke combinatie van vier partijen die de handen ineen hebben geslagen, te weten Gemeente Meersen, Stichting Lyvia, Zuyd Hogeschool en Stella Maris College.

Voorgeschiedenis

De Gemeente Meerssen wil graag uitvoering geven aan het overheidsbeleid om iets te doen voor kinderen die (langdurig) in armoede leven en is op zoek naar passende activiteiten, waarmee ze kinderen in armoede kunnen helpen. Gedacht wordt aan zaken als bezoeken aan theaters, pretparken, zwembaden, (prof)voetbalwedstrijden, regionale musea en de bioscoop. Ook het aanbieden van huiswerkbegeleiding aan huis en op school door studenten is een optie. Hier komt Lyvia in beeld, aangezien deze stichting expertise heeft op het gebied van studenteninzet bij jong en oud (o.a. ter ondersteuning van mantelzorgers). Astrid Ticheler van Lyvia stelt in een gesprek met de gemeente voor om jongeren zelf te vragen naar hun behoeften. De gemeente blijkt hierin geïnteresseerd waarna door Lyvia de medewerking van het Stella Maris College gezocht wordt als organisatie waarbinnen het onderzoek uitgevoerd gaat worden.

De faculteit People en Business management van Zuyd Hogeschool wordt benaderd om mee te denken over de onderzoeksopzet en de facilitering van het onderzoek door de inzet van betrokken studenten. Zuyd Hogeschool ziet zichzelf als een maatschappelijk betrokken partner en levert graag een bijdrage aan dit belangrijke thema en denkt op een creatieve en innovatieve wijze mee gedurende de opzet en uitvoer van het project.

Onderwijs en Onderzoek

In mei en juni nemen studenten van Zuyd Hogeschool een enquête af onder de leerlingen van het Stella Maris College (vmbo, havo en vwo). Door middel van deze enquête wordt het volgende in kaart gebracht:

  • Hoe beleeft de jeugd in Meerssen armoede?
  • Hoe ervaart de jeugd armoede bij zichzelf of bij anderen kinderen om zich heen?
  • Welke activiteiten en mogelijkheden moet de gemeente bij voorkeur bieden om jeugdigen in armoede te faciliteren en te ondersteunen?

Niet alleen de financiële maar ook de sociale armoede komt aan bod. Bewustwording bij jongeren van het feit dat het niet voor iedereen normaal is aan alle dingen van de dag deel te kunnen nemen vormt een rode draad in het geheel. De bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek zullen vrijdag 30 juni gepresenteerd worden door de studenten van Zuyd Hogeschool in samenwerking met Lyvia.

Vervolg

Op basis van het onderzoek en de activiteitenlijst van de gemeente wordt een lijst samengesteld met mogelijk uit te voeren activiteiten. In september start een nieuwe groep minor-studenten van Zuyd Hogeschool met het in kaart brengen van de organisatorische, juridische en financiële aspecten van deze activiteiten. Tenslotte gaan studenten bemiddeld door Stichting Lyvia deze activiteiten met de doelgroep uitvoeren en ondernemen.

De gemeente Meerssen is met dit project koploper in Limburg. Het is de gedeelde ambitie van Stichting Lyvia en Zuyd Hogeschool om dit traject te laten dienen als blauwdruk voor andere Limburgse gemeentes om zo samen te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen voor dit maatschappelijk uiterst belangrijke thema.

Meer informatie: www.lyvia.nl